Llegenda icones/categories

Comerç, Serveis i Turisme sostenible

Fira o mercat de productes ecològics i/o locals

Mercat Municipal

Botiga de productes alimentaris locals o ecològics

Botiga de productes no alimentaris sostenibles

Botiga amb secció de productes ecològics o de proximitat

Botiga on es poden adquirir productes a granel

Botiga de comerç just i solidari

Grup de consum ecològic

Comerç de proximitat de productes locals

Botigues de segona mà

Tallers de reparació

Servei de préstec o lloguer de maquinària o altres productes d'ús puntual

Restaurant de menjar sostenible i saludable

Menjador col·lectiu ecològic

Allotjament i/o servei turístic sostenible

Lavabo públic

Fira o mercat no alimentari

Arts i oficis

 

Empreses i organitzacions sostenibles

Empresa responsable

Empresa de béns o serveis per la sostenibilitat

Organització amb certificació ambiental

Membre de Barcelona + Sostenible

Empreses d'economia social i solidària

Finances ètiques

 

Informació i educació ambiental

Museu de sostenibilitat ambiental o social

Centre, exposició o expressió d'art urbà

Escoles + Sostenibles

Equipament d'educació ambiental

Centre d'informació o documentació per la sostenibilitat

Biblioteca especialitzada en sostenibilitat ambiental i/o social

Institució o centre de recerca

Control de contaminació

Estació meteorològica

 

Instal·lacions ambientals i ecoinnovació

Urbanisme sostenible

Edifici sostenible

Instal·lació d'energia eòlica

Instal·lació d'energia solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Instal·lació d'aprofitament de la inèrcia tèrmica del sòl (Geotèrmia)

Xarxa de distribució de fred i calor

Minihidràulica

Acord voluntari

Font de beure d'interès patrimonial

Font ornamental

Planta de tractament d'aigües

Punt d'obtenció d'aigua freàtica

Dipòsit municipal de retenció d'aigües pluvials

Centre d'ecodisseny i d'innovació tecnològica

Punt verd de zona

Punt verd de barri

Parada de punt verd mòbil

Contenidor de recollida de roba

Instal·lació de tractament de residus

Compostatge comunitari i escolar

WIFI municipal gratuït

Pipicà i espai d'esbarjo per a gossos

Infraestructures protectores

Aljub per reutilitzar aigües pluvials

Consum elèctric de fons renovables

Instal·lació d'energia geotèrmica

 

Mobilitat i accessibilitat

Punt de proveïment de combustibles de baix impacte

Punt de recàrrega de vehicles elèctrics

Servei d'ús compartit de vehicles

Servei de lloguer de vehicles de baix impacte

Carril bici (oest)

Carril bici (est)

Aparcament estratègic a prop d'un transport públic

Aparcament de bicicletes

Estació de Bicing

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Accessible per a persones amb discapacitat auditiva

Accessible per a persones amb discapacitat visual

Zones de vianants o de prioritat invertida

Camí escolar

Persones no verbals

 

Participació i innovacions comunitàries

Mercat o punt d'intercanvi

Banc del temps

Moneda social

Serveis de suport i ajuda mútua

Organitzacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat

Entitat ambiental

Associació i moviments veïnal

Centre social, cultural o de lleure

Espai amic dels infants

Espai comunitari i autogestionat

Espai d'accions per combatre la pobresa alimentària

Espai de criança compartida

 

Patrimoni natural i cultural

Parc o jardí públic

Jardí privat

Parc o jardí històric

Parc o jardí forestal o assilvestrat

Interior d'illa o plaça enjardinada

Col·lecció botànica

Hort urbà comunitari

Espai d'interès natural

Ambient aquàtic continental

Hàbitat litoral

Espai d'interès geològic

Platja

Vista panoràmica

Sender, pista o itinerari de natura

Corredor verd urbà

Arbre d'interès

Coberta verda

Mur verd

Espai d'interès estacional

Fauna

Indret cultural

Ciència ciutadana

Indret sensorial

Indicador biològic

Centre que fomenta la biodiversitat