Control "ètic" de les poblacions de coloms a Barcelona

02-12-2016

Barcelona enceta el control de les poblacions de coloms amb anticonceptius.

És sabut que els coloms constitueixen una font de brutícia e les ciutats. La gent que els hi dóna menjar, malgrat els esforços esmerçats en informadors de carrer per reduir-ho, fa créixer les poblacions i les fixa. S’estima en 85000 el nombre d’individus d’aquesta espècie a la Ciutat Comtal. Per això els ajuntaments dediquen fons per controlar les seves poblacions. El mètode més utilitzat ha estat la captura i sacrifici, però la pressió social de grups animalistes ha obligat a buscar sistemes més ètics. El consistori barceloní ha decidit encetar el control de les poblacions mitjançant pinso impregnat amb nicarbizina, un preparat que inhibeix la formació de rovell de l’ou, el que produeix una infertilitat reversible si se’l deixa de subministrar. Per garantir una distribució correcta del pinso es farà a través de dispensadors que reduiran la possibilitat  d’afectar altres espècies. El cost de manteniment dels dispensadors oscil·la entre els 5000 i els 20000 €/unitat. Se n’instal·laran 40. El pressupost per aquesta metodologia supera al de la captura, però s’estima que a llarg termini la reducció de fertilitat aconsegueixi una reducció de la població més significativa, del 20% el primer any i fins el 70-80 en els posteriors, el que compensaria el sobrecost.
Per garantir la seguretat i el seguiment científic l’Agència de Salut Pública i el Museu de Ciències Naturals supervisaran les operacions. En primer terme es farà un cens més acurat, de desembre del 2016 al febrer de 2017 per determinar la població real i poder establir així un punt de comparació per estimar l’efectivitat del mètode a finals del 2017.  La mesura s’aplicarà inicialment als districtes de Gràcia, l’Eixample i Sant Martí.

Més informació:

- Barcelona abraça el pinso anticonceptiu per a coloms; Diari Ara del 14/02/2016
- Barcelona atajara la ‘plaga’ de palomas por métodos anticonceptivos. Ecoticias.com 01/12/2016
- Aus urbanes, Coloms urbans, Gavià argentat. Zoonosis en aus urbanes
- Guía de buenas prácticas para la gestión de plagas de aves urbanas
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats