Alternativa 3 ONG (Fills del Cafè)
http://www.alternativa3.com


Latitude: 0
Longitude: 0


Facebook
Twitter
Google+

  • Botiga de productes alimentaris locals o ecològics
  • Empresa de béns o serveis per la sostenibilitat
  • Empreses d'economia social i solidària
  • Empresa responsable
  • Membre de Barcelona + Sostenible


En l'actualitat és l'única elaboradora de cacau ecològic de Comerç Just al país.

OBJECTIUS D'ALTERNATIVA3 ONG:

· Informar, sensibilitzar i conscienciar al conjunt de la població catalana sobre el Comerç Just i Solidari.
 
· Donar suport a iniciatives de comunitats de diferents països de l'anomenat tercer món que, constituint-se legalment, puguin organitzar-se i exportar els seus productes per mitjà de la xarxa del Comerç Just i Solidari.
 
· Recolzar a les Organitzacions de productors ja constituïdes en el desenvolupament de nous projectes de comercialització i en la millora dels que ja estiguin en funcionament.
 
· Recolzar a les organitzacions de Comerç Just i Solidari, en el seu treball de comercialització i en la difusió de la seva activitat.

Ctra. Castellar, 526
08227 - Terrassa

Alternativa 3 ONG (Fills del Cafè)


 http://www.alternativa3.com Facebook Twitter Google+
En l'actualitat és l'única elaboradora de cacau ecològic de Comerç Just al país.

OBJECTIUS D'ALTERNATIVA3 ONG:

· Informar, sensibilitzar i conscienciar al conjunt de la població catalana sobre el Comerç Just i Solidari.
 
· Donar suport a iniciatives de comunitats de diferents països de l'anomenat tercer món que, constituint-se legalment, puguin organitzar-se i exportar els seus productes per mitjà de la xarxa del Comerç Just i Solidari.
 
· Recolzar a les Organitzacions de productors ja constituïdes en el desenvolupament de nous projectes de comercialització i en la millora dels que ja estiguin en funcionament.
 
· Recolzar a les organitzacions de Comerç Just i Solidari, en el seu treball de comercialització i en la difusió de la seva activitat.

Ctra. Castellar, 526
08227 - Terrassa