XVPCA Parc de la Vall d'Hebron

Avinguda de Martí Codolar, 8
Horta - Guinardó
08035
Barcelona

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/xarxa_de_vigilancia_i_previsio_de_la_contaminacio_atmosferica_xvpca/


Latitude: 2.1481580813675
Longitude: 41.426332610168  • Control de contaminació


Punt de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica
Les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) estan distribuïdes per:
- Conèixer l'evolució dels nivells de qualitat de l'aire en el temps i en el territori.
- Informar als ciutadans de l'estat de la qualitat de l'aire i de la seva evolució.
- Emprendre actuacions de sanejament en cas necessari.
- Elaborar els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori
- Complir l'actual normativa en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric.
- Localitzar focus emissors de contaminants.
Les estacions tenen equips específics de mostreig que agafen mostres per mesurar la concentració de determinats contaminants.
N’hi ha de manuals, que són aparells que permeten obtenir una mostra que posteriorment és analitzada en un laboratori. Els nivells de concentració dels contaminants no s'obtenen en temps real. A més a més, els resultats ens informen de valors mitjans en un dia i no dels valors punta que poden ser importants i que es donen en períodes de temps més curts.
També n’hi ha d’automàtics (o analitzadors), que analitzen la mostra contínuament, és a dir, que els augments de contaminació es poden detectar instantàniament i els resultats són tramesos directament al centre receptor de dades, la qual cosa permet una actuació molt ràpida en cas de que sigui necessari. No totes les substàncies es poden mesurar amb mètodes automàtics i sovint, no calen aquests procediments tant costosos. Les dades generades s’emmagatzemen en l'ordinador de l'estació i es transfereixen a la seu del centre de control.
En aquesta estació es mesuren de forma automàtica NOx, O3, CO, SO2 i de forma manual PM10, PM2.5, Benzè, Metalls, B(a)p

XVPCA Parc de la Vall d'Hebron

Avinguda de Martí Codolar, 8
Horta - Guinardó / La Vall d'Hebron
08035 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/xarxa_de_vigilancia_i_previsio_de_la_contaminacio_atmosferica_xvpca/
Punt de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica
Les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) estan distribuïdes per:
- Conèixer l'evolució dels nivells de qualitat de l'aire en el temps i en el territori.
- Informar als ciutadans de l'estat de la qualitat de l'aire i de la seva evolució.
- Emprendre actuacions de sanejament en cas necessari.
- Elaborar els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori
- Complir l'actual normativa en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric.
- Localitzar focus emissors de contaminants.
Les estacions tenen equips específics de mostreig que agafen mostres per mesurar la concentració de determinats contaminants.
N’hi ha de manuals, que són aparells que permeten obtenir una mostra que posteriorment és analitzada en un laboratori. Els nivells de concentració dels contaminants no s'obtenen en temps real. A més a més, els resultats ens informen de valors mitjans en un dia i no dels valors punta que poden ser importants i que es donen en períodes de temps més curts.
També n’hi ha d’automàtics (o analitzadors), que analitzen la mostra contínuament, és a dir, que els augments de contaminació es poden detectar instantàniament i els resultats són tramesos directament al centre receptor de dades, la qual cosa permet una actuació molt ràpida en cas de que sigui necessari. No totes les substàncies es poden mesurar amb mètodes automàtics i sovint, no calen aquests procediments tant costosos. Les dades generades s’emmagatzemen en l'ordinador de l'estació i es transfereixen a la seu del centre de control.
En aquesta estació es mesuren de forma automàtica NOx, O3, CO, SO2 i de forma manual PM10, PM2.5, Benzè, Metalls, B(a)p

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1