ECONOMIA CIRCULAR: Tanquem el cicle de la roba


 • Shop sustainable non-food products
 • Company goods or services for sustainability
 • Clothing collection container
 • Second-Hand Stores
 • Shop fair trade
 • Shop with organic produce section or local
 • Shop local and organic food products
 • Local trade local products
 • Member of Barcelona + Sustainable

L’economia circular és aquella que ens permet accedir als productes i serveis que necessita la nostra societat de manera que els cicles de materials es tanquen, es manté la utilitat i el valor dels productes i els components al llarg del temps i s’optimitza l’ús d’altres recursos com l’energia i l’aigua.
Algunes estratègies per apropar-nos a una economia circular són:
 • L’ecodisseny, que incorpora criteris ambientals a l'hora de dissenyar  productes i serveis (durabilitat, atemporalitat, ús de materials respectuosos amb el medi ambient, minimització de la generació de residus durant la seva producció i ús, etc.)
 • La reutilització o reparació d’objectes o l’aprofitament de materials considerats residus com a matèries primeres de nous productes.
 • A més, també ens apropem a una economia més verda i circular quan fem servir matèries primeres naturals, renovables, biodegradables, de baixa toxicitat per al medi i les persones, i de proximitat.
En aquest itinerari us mostrem indrets, organitzacions i iniciatives que contribueixen a aquestes estratègies i que ja estan possibilitant que la nostra manera de consumir energia i recursos s’apropi a l’esmentada circularitat, centrant-nos en quelcom que fem servir cada dia: la roba.

Aquests indrets exemplifiquen les diferents fases que són necessàries en aquest cicle de la roba:

Fase 1 · Matèries primeres sostenibles (Moda Sostenible)
El cicle comença amb les matèries primeres. En un sistema de producció més circular i sostenible farem servir materials renovables i d’origen local per a les peces de roba, a més dels materials que puguem reutilitzar i reciclar (ja que sempre hi haurà una part de material verge, nou, que serà necessari que entri al cicle).
Fase 2 · Producció sostenible i/o local
El material de base per la roba i complements pot ser reutilitzat. Amb aquest punt volem destacar la importància de la reutilització del residu – recurs tèxtil així com l’elaboració local de la roba i els criteris socials de la seva fabricació.
Fase 3 · Punts de venda de producte sostenible
Aquests productes de roba, que tenen una menor petjada ecològica, han d’arribar als potencials interessats i compradors de manera atractiva.
Fase 4 · Reutilització (i preparació per a la utilització)
Un cop hem fet servir la roba, es pot seguir aprofitant, tant directament com a producte de segona mà, com reutilitzant el teixit.
 • Punts que ho il·lustren:


Fase 5 · Allargar la vida dels productes
Quan arreglem una peça de roba que ens agrada i encara ens va bé en comptes de llençar-la, o quan la transformem per a donar-li un nou ús, allarguem la seva vida útil i reduïm l’impacte ambiental.
Fase 6 · Recollida selectiva.
Si ja no podem aprofitar ni allargar més l’ús d’una peça de roba, està a les nostres mans facilitar que altres persones la puguin aprofitar o bé que es puguin recuperar els teixits i materials que la formen per al seu reciclatge, si fem servir els contenidors específics de recollida de roba.
Fase 7 · Sensibilització
Tant important és la producció sostenible de roba com donar-la a conèixer i sensibilitzar sobre el tema a la població en general, les organitzacions i les empreses.
 • Punts que ho il·lustren:
             9 Biobuu


A més, a alguns punts de l’itinerari trobareu informació complementària sobre materials o iniciatives més enllà de la ciutat de Barcelona, ja que en un producte com la roba els impactes i fluxos materials són d’abast global.

Us convidem a descobrir els diferents punts que conformen l’itinerari. Tot i que no us recomanem realitzar l’itinerari a peu, donat que els punts es troben en diferents districtes, volíem crear un recorregut imaginari que ens mostrés els aspectes clau del cicle de la roba.

Comencem! 

Points of interest on the route   x 9

Orígens Art & Design

Back to Eco

GreenLifeStyle EcoFashion

Botiga Humana (Ronda Universitat)

On The Garage. Two Market

La Cusitora

Contenidor de Roba Amiga *Pati Manning de l'Antiga Casa de la Caritat

Loom Sustainable Experiences

Biobuu

ECONOMIA CIRCULAR: Tanquem el cicle de la roba

Orígens Art & Design
Fase 2 · Producció sostenible i/o local
El material de base per la roba i complements pot ser reutilitzat. Amb aquest punt volem destacar la importància de la reutilització del residu – recurs tèxtil així com l’elaboració local de la roba i els criteris socials de la seva fabricació.
Fase 3 · Punts de venda de producte sostenible
Aquests productes de roba, que tenen una menor petjada ecològica, han d’arribar als potencials interessats i compradors de manera atractiva.
Fase 4 · Reutilització (i preparació per a la utilització)
Un cop hem fet servir la roba, es pot seguir aprofitant, tant directament com a producte de segona mà, com reutilitzant el teixit.
 • Punts que ho il·lustren:


Fase 5 · Allargar la vida dels productes
Quan arreglem una peça de roba que ens agrada i encara ens va bé en comptes de llençar-la, o quan la transformem per a donar-li un nou ús, allarguem la seva vida útil i reduïm l’impacte ambiental.
Fase 6 · Recollida selectiva.
Si ja no podem aprofitar ni allargar més l’ús d’una peça de roba, està a les nostres mans facilitar que altres persones la puguin aprofitar o bé que es puguin recuperar els teixits i materials que la formen per al seu reciclatge, si fem servir els contenidors específics de recollida de roba.
Fase 7 · Sensibilització
Tant important és la producció sostenible de roba com donar-la a conèixer i sensibilitzar sobre el tema a la població en general, les organitzacions i les empreses.
 • Punts que ho il·lustren:
             9 Biobuu


A més, a alguns punts de l’itinerari trobareu informació complementària sobre materials o iniciatives més enllà de la ciutat de Barcelona, ja que en un producte com la roba els impactes i fluxos materials són d’abast global.

Us convidem a descobrir els diferents punts que conformen l’itinerari. Tot i que no us recomanem realitzar l’itinerari a peu, donat que els punts es troben en diferents districtes, volíem crear un recorregut imaginari que ens mostrés els aspectes clau del cicle de la roba.

Comencem! ">5a7866da24dd5db4218b4567
5c5943d324dd5d87048b4590
5c5943e324dd5d48078b456f
5c5943f424dd5d48078b4579
5c5945a824dd5d64078b4570
5c5945c424dd5d64078b4579
5c5945dc24dd5d48078b4584
5c5acd6124dd5dfa548b4570
Several neighborhoods
L’economia circular és aquella que ens permet accedir als productes i serveis que necessita la nostra societat de manera que els cicles de materials es tanquen, es manté la utilitat i el valor dels productes i els components al llarg del temps i s’optimitza l’ús d’altres recursos com l’energia i l’aigua.
Algunes estratègies per apropar-nos a una economia circular són:
 • L’ecodisseny, que incorpora criteris ambientals a l'hora de dissenyar  productes i serveis (durabilitat, atemporalitat, ús de materials respectuosos amb el medi ambient, minimització de la generació de residus durant la seva producció i ús, etc.)
 • La reutilització o reparació d’objectes o l’aprofitament de materials considerats residus com a matèries primeres de nous productes.
 • A més, també ens apropem a una economia més verda i circular quan fem servir matèries primeres naturals, renovables, biodegradables, de baixa toxicitat per al medi i les persones, i de proximitat.
En aquest itinerari us mostrem indrets, organitzacions i iniciatives que contribueixen a aquestes estratègies i que ja estan possibilitant que la nostra manera de consumir energia i recursos s’apropi a l’esmentada circularitat, centrant-nos en quelcom que fem servir cada dia: la roba.

Aquests indrets exemplifiquen les diferents fases que són necessàries en aquest cicle de la roba:

Fase 1 · Matèries primeres sostenibles (Moda Sostenible)
El cicle comença amb les matèries primeres. En un sistema de producció més circular i sostenible farem servir materials renovables i d’origen local per a les peces de roba, a més dels materials que puguem reutilitzar i reciclar (ja que sempre hi haurà una part de material verge, nou, que serà necessari que entri al cicle).
Fase 2 · Producció sostenible i/o local
El material de base per la roba i complements pot ser reutilitzat. Amb aquest punt volem destacar la importància de la reutilització del residu – recurs tèxtil així com l’elaboració local de la roba i els criteris socials de la seva fabricació.
Fase 3 · Punts de venda de producte sostenible
Aquests productes de roba, que tenen una menor petjada ecològica, han d’arribar als potencials interessats i compradors de manera atractiva.
Fase 4 · Reutilització (i preparació per a la utilització)
Un cop hem fet servir la roba, es pot seguir aprofitant, tant directament com a producte de segona mà, com reutilitzant el teixit.
 • Punts que ho il·lustren:


Fase 5 · Allargar la vida dels productes
Quan arreglem una peça de roba que ens agrada i encara ens va bé en comptes de llençar-la, o quan la transformem per a donar-li un nou ús, allarguem la seva vida útil i reduïm l’impacte ambiental.
Fase 6 · Recollida selectiva.
Si ja no podem aprofitar ni allargar més l’ús d’una peça de roba, està a les nostres mans facilitar que altres persones la puguin aprofitar o bé que es puguin recuperar els teixits i materials que la formen per al seu reciclatge, si fem servir els contenidors específics de recollida de roba.
Fase 7 · Sensibilització
Tant important és la producció sostenible de roba com donar-la a conèixer i sensibilitzar sobre el tema a la població en general, les organitzacions i les empreses.
 • Punts que ho il·lustren:
             9 Biobuu


A més, a alguns punts de l’itinerari trobareu informació complementària sobre materials o iniciatives més enllà de la ciutat de Barcelona, ja que en un producte com la roba els impactes i fluxos materials són d’abast global.

Us convidem a descobrir els diferents punts que conformen l’itinerari. Tot i que no us recomanem realitzar l’itinerari a peu, donat que els punts es troben en diferents districtes, volíem crear un recorregut imaginari que ens mostrés els aspectes clau del cicle de la roba.

Comencem!