L'Exposició Permanent de La Fàbrica del Sol

05-11-2018

Una exposició multimèdia que permet apropar l'usuari a la sostenibilitat a tres escales diferents i des de tots els vectors ambientals.

A La Fàbrica del Sol l'edifici demostratiu es troben exemples de sostenibilitat aplicada en tots els vectors ambientals.

A la planta baixa hi ha una exposició permanent que recull informació actualitzada sobre sostenibilitat. Es tracta d’un sistema interactiu amb textos i recursos multimèdia que permeten aprofundir a cada temàtica.

En entrar als interactius apareix una pantalla que permet escollir entre 3 escales:
  • Edifici demostratiu
  • Estil de vida sostenible
  • Ciutat sostenible
Quan s’entra a una d’aquestes escales s’ha d’escollir una de les següents temàtiques:
  • Materials
  • Aire/Mobilitat
  • Biodiversitat
  • Aigua
  • Energia
En el cas de l’edifici demostratiu es troben exemples del propi edifici de La Fàbrica del Sol o d’altres edificis municipals on s’apliquen estratègies per potenciar la biodiversitat, millorar l’ús de l’aigua, reduir el consum d’energia i fomentar l’autoproducció, utilitzar materials més sostenibles en la construcció i/o rehabilitació d’habitatges. En el propi edifici de La Fàbrica del Sol es poden observar la producció d’electricitat per l’autoconsum mitjançant plaques fotovoltaiques, l’aprofitament de la temperatura constant del subsòl en climatització (geotèrmia), la caldera de biomassa, el terra radiant, l’ús de la llum natural per il·luminar part de l’edifici, la captació d’aigua de pluja mitjançant un aljub a la coberta mosaic i el seu efecte d’aïllant tèrmic,...

Si s’entra a l’escala de vida sostenible s’interpel·la a l’usuari sobre la seva vida diària en relació als temes tractats mitjançant textos a escollir. Segons les seves respostes se li aconsellen recursos al seu abast per formar-se o prendre solucions per fer la seva vida més sostenible. Alguns d'aquests recursos són els oferts a La Fàbrica del Sol

Quan a l’escala de ciutat les opcions mostren que es fa a nivell municipal en cada un dels apartats per millorar la sostenibilitat de la ciutat. Serien exemples els dipòsits de retenció d’aigües pluvials, la naturalització dels espais verds, la instal·lacions de plaques solars o l’optimització del sistema de transport públic i carrils de bicicleta.

A l'exposició permanent a l’apartat de materials hi ha un ventall de materials sostenibles que mostra els avantatges respecte als convencionals des del punt de vista constructiu, aïllant al soroll i inclemències climàtiques, toxicitat/innocuïtat, resistència al foc, etc.

A més hi ha contínues referències a altres serveis a l’abast dels ciutadans per obtenir més informació com el Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA) i El Mapa Barcelona + Sostenible.
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Latest Pictures

Recent Stories