This site uses our own and third party cookies to improve our services. If you continue to browse, consider accepting its use. 
You can get more information or how to change your browser settings.   Cookies Policy
SUDS Bon Pastor
Bon Pastor 5 fases
Espai de bioretenció

Emergència climàtica

A Barcelona estem en emergència climàtica. Es poden prendre mesures d'adaptació a l'canvi climàtic. És a dir per ajustar-se a les seves impactes i moderar els danys o aprofitar les oportunitats. Alguns exemples són els dipòsits pluvials,...
V Passejada pel riu Besòs

2a sessió de l'Espai Circular (Espai d'acompanyament i assessorament ambiental). Explorem el treball en xarxa amb els equipaments culturals del districte de Sant Andreu.

Relats dels equipaments culturals del districte de Sant Andreu:  En el marc de l'espai circular del districte de Sant Andreu hem generat una dinàmica per conèixer l'eina Mapa Barcelona + Sostenible. Un recurs per treballar en xarxa...
Plaça de les Dones de Nou Barris Arbres aliniats
Bon Pastor 5 fases
Plaça de les Dones de Nou Barris Conca d'acumulació
Esquema de funcionament del Sistema Urbà de Drenatge Sostenible
Plànol de l'actuació
V Passejada pel riu Besòs
Esquema de la Plaça Dolors Piera
Plaça de les Dones de Nou Barris Bioretenció
Esquema de la Plaça Dolors Piera

Events