This site uses our own and third party cookies to improve our services. If you continue to browse, consider accepting its use. 
You can get more information or how to change your browser settings.   Cookies Policy

Jardí del Sol

Carrer Almogàvers amb carrer Ciutat de Granada
Sant Martí

BarcelonaLatitude: 2.1951669
Longitude: 41.4006058  • Installation of solar photovoltaic
  • Water tank to reuse rainwater
  • Green wall
  • Allotment and community garden


Unes plaques solars fotovoltaiques cobreixen l’antiga paret mitgera de l’Arxiu Intermedi Contemporani de Barcelona, al barri de la Llacuna del Poblenou.
La base del nou Jardí del Sol és una paret vegetal de plantes enfiladisses de 560 m2 amb nous habitats afegits.
Les plantes són de 12 espècies diferents que fan flors tot l’any. A sota, un dipòsit de 8.000 litres recull les aigües pluvials del terrat, que serviran per regar les plantes.
Una altra part de la paret mitgera ha quedat coberta amb 150 m2 de panells de captació d’energia solar que produeixen electricitat per al consum de llum de l’edifici i també per fer anar la bomba del sistema de reg gota a gota de totes les plantes. A peu de carrer, un plafó divulgatiu mostra els beneficis mediambientals de la instal·lació i informa a temps real del rendiment de la central solar fotovoltaica.
La construcció del Jardí del Sol ha anat a càrrec de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, amb la col·laboració del de Parcs i Jardins, l’Agència Local d’Energia, el servei de Cicle de l’Aigua, l’Arxiu Municipal Contemporani i el Districte de Sant Martí.

Jardí del Sol

Carrer Almogàvers amb carrer Ciutat de Granada
Sant Martí / El Parc i la Llacuna del Poblenou
Barcelona
Get directions.

Unes plaques solars fotovoltaiques cobreixen l’antiga paret mitgera de l’Arxiu Intermedi Contemporani de Barcelona, al barri de la Llacuna del Poblenou.
La base del nou Jardí del Sol és una paret vegetal de plantes enfiladisses de 560 m2 amb nous habitats afegits.
Les plantes són de 12 espècies diferents que fan flors tot l’any. A sota, un dipòsit de 8.000 litres recull les aigües pluvials del terrat, que serviran per regar les plantes.
Una altra part de la paret mitgera ha quedat coberta amb 150 m2 de panells de captació d’energia solar que produeixen electricitat per al consum de llum de l’edifici i també per fer anar la bomba del sistema de reg gota a gota de totes les plantes. A peu de carrer, un plafó divulgatiu mostra els beneficis mediambientals de la instal·lació i informa a temps real del rendiment de la central solar fotovoltaica.
La construcció del Jardí del Sol ha anat a càrrec de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, amb la col·laboració del de Parcs i Jardins, l’Agència Local d’Energia, el servei de Cicle de l’Aigua, l’Arxiu Municipal Contemporani i el Districte de Sant Martí.