Cartells emergència climàtica 2

Cartells emergència climàtica 2
13-10-2019
Durant la setmana d'emergència climàtica, vam fer cartells per a la manifestació.