REPENSANT LES CIUTATS. Un lloc per viure o per sobreviure