ABAIXA'T ELS FUMS: Cursa de transport (El Centre de la Platja)


  • Indret cultural
  • Equipament d'educació ambiental
  • Platja
  • Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
  • Hàbitat litoral

RUTA : TRANSPORTATS PEL MAR
Guiatge: Marta Carcedo Forés

Descripció:
Què és aquest color blau que emergeix per l’est de la ciutat de Barcelona? Durant aquest passeig podrem gaudir del mar Mediterrani que banya el litoral Barceloní. Observarem com el mar és un element dinàmic i està ple de moviments i de transport. Ens deixarem emportar per corrents i onades fins a arribar al Port per conèixer una mica més de la seva història, veien com ha passat el temps davant la Torre del Rellotge.

Punts d'aturada

Espigó del gas: Els moviments naturals del mar: Onades i les marees.
Una onada és un moviment oscil·latori en sentit ascendent i descendent, de la superfície del mar o d'una altra massa gran d'aigua, com ara un llac o un pantà, i són produïdes pel vent.
Per altre banda, les marees son moviments  cíclics on  l'aigua ascendeix i descendeix a causa de l'acció gravitatòria que exerceixen el Sol i la Lluna. Quan és màxim s'anomena marea alta o plenamar i quan aquest nivell és mínim s'anomena marea baixa o baixamar.

Platja de la Barceloneta: Envoltats pels corrents: els corrents són masses d'aigua de mar en moviment respecte a una altra massa d'aigua que l'envolta. Això passa perquè aquestes masses d'aigua tenen diferents salinitats i temperatures, per tan diferent densitat. Hi ha animals que són transportats per els corrents. Un exemple son les meduses.
I què passa al Mediterrani? és un mar sense marees. A l'estiu trobarem un fenomen molt interessant: l'estratificació vertical de l'aigua.

Torre del Rellotge: El Port de Barcelona: una gran ciutat desconeguda.
Parlarem de les diferents funcions del port i dels professionals que hi treballen. El port té una funció pesquera, comercial i industrial. Va néixer amb el desenvolupament de la ciutat i ha tingut grans ampliacions al llarg de la història: al 1860 (en direcció a la Barceloneta), al 1900 (vers Montjuïc), al 1965 (fins arribar a la desembocadura del Llobregat) i al 1994 amb el Pla Delta.
I la Torre del Rellotge? quina és la seva història? Va ser construïda per Jorge Próspero de Verboom  a 1772 i va ser un dels primers fars de tot el Mediterrani.

Port Vell: Que no volem que transporti al mar?
Reflexionarem sobre els tipus de contaminació marítima, sobretot sobre la contaminació acústica i la contaminació per plàstics.
Davant d’aquesta realitat hi ha projectes que treballen  per millorar aquesta situació com és el Projecte de Plàstic Zero i el projecte de Neteges de Fons Marins.

Edifici de correus: Passarem davant del Museu d’Història de Catalunya i per la acolorida “Cara de Barcelona”, de Roy Liechtenstein, que va ser una de les cartes de presentació dels Jocs Olímpics de 1992.
Finalitzarem la passejada a l’Edifici de Correus dissenyat per l'arquitecte Josep Goday. La seva façana té quatre figures de dones molt curioses, cadascuna amb un simbolisme amagat. 

Punts d'interès de l'itinerari   x 6

Centre de la Platja

Espigó del gas (Espigó de Ginebra)

Platja de la Barceloneta

La Torre del Rellotge

El Port Vell

Edifici de Correus i Telègrafs

ABAIXA'T ELS FUMS: Cursa de transport (El Centre de la Platja)

Espigó del gas: Els moviments naturals del mar: Onades i les marees.
Una onada és un moviment oscil·latori en sentit ascendent i descendent, de la superfície del mar o d'una altra massa gran d'aigua, com ara un llac o un pantà, i són produïdes pel vent.
Per altre banda, les marees son moviments  cíclics on  l'aigua ascendeix i descendeix a causa de l'acció gravitatòria que exerceixen el Sol i la Lluna. Quan és màxim s'anomena marea alta o plenamar i quan aquest nivell és mínim s'anomena marea baixa o baixamar.

Platja de la Barceloneta: Envoltats pels corrents: els corrents són masses d'aigua de mar en moviment respecte a una altra massa d'aigua que l'envolta. Això passa perquè aquestes masses d'aigua tenen diferents salinitats i temperatures, per tan diferent densitat. Hi ha animals que són transportats per els corrents. Un exemple son les meduses.
I què passa al Mediterrani? és un mar sense marees. A l'estiu trobarem un fenomen molt interessant: l'estratificació vertical de l'aigua.

Torre del Rellotge: El Port de Barcelona: una gran ciutat desconeguda.
Parlarem de les diferents funcions del port i dels professionals que hi treballen. El port té una funció pesquera, comercial i industrial. Va néixer amb el desenvolupament de la ciutat i ha tingut grans ampliacions al llarg de la història: al 1860 (en direcció a la Barceloneta), al 1900 (vers Montjuïc), al 1965 (fins arribar a la desembocadura del Llobregat) i al 1994 amb el Pla Delta.
I la Torre del Rellotge? quina és la seva història? Va ser construïda per Jorge Próspero de Verboom  a 1772 i va ser un dels primers fars de tot el Mediterrani.

Port Vell: Que no volem que transporti al mar?
Reflexionarem sobre els tipus de contaminació marítima, sobretot sobre la contaminació acústica i la contaminació per plàstics.
Davant d’aquesta realitat hi ha projectes que treballen  per millorar aquesta situació com és el Projecte de Plàstic Zero i el projecte de Neteges de Fons Marins.

Edifici de correus: Passarem davant del Museu d’Història de Catalunya i per la acolorida “Cara de Barcelona”, de Roy Liechtenstein, que va ser una de les cartes de presentació dels Jocs Olímpics de 1992.
Finalitzarem la passejada a l’Edifici de Correus dissenyat per l'arquitecte Josep Goday. La seva façana té quatre figures de dones molt curioses, cadascuna amb un simbolisme amagat. ">5b96359d24dd5d26198b4567
5398c09b0a92f4dc078b456b
5a34e29a24dd5d5e5c8b456a
5b11aba724dd5da7108b4569
La Barceloneta / Ciutat Vella
RUTA : TRANSPORTATS PEL MAR
Guiatge: Marta Carcedo Forés

Descripció:
Què és aquest color blau que emergeix per l’est de la ciutat de Barcelona? Durant aquest passeig podrem gaudir del mar Mediterrani que banya el litoral Barceloní. Observarem com el mar és un element dinàmic i està ple de moviments i de transport. Ens deixarem emportar per corrents i onades fins a arribar al Port per conèixer una mica més de la seva història, veien com ha passat el temps davant la Torre del Rellotge.

Punts d'aturada

Espigó del gas: Els moviments naturals del mar: Onades i les marees.
Una onada és un moviment oscil·latori en sentit ascendent i descendent, de la superfície del mar o d'una altra massa gran d'aigua, com ara un llac o un pantà, i són produïdes pel vent.
Per altre banda, les marees son moviments  cíclics on  l'aigua ascendeix i descendeix a causa de l'acció gravitatòria que exerceixen el Sol i la Lluna. Quan és màxim s'anomena marea alta o plenamar i quan aquest nivell és mínim s'anomena marea baixa o baixamar.

Platja de la Barceloneta: Envoltats pels corrents: els corrents són masses d'aigua de mar en moviment respecte a una altra massa d'aigua que l'envolta. Això passa perquè aquestes masses d'aigua tenen diferents salinitats i temperatures, per tan diferent densitat. Hi ha animals que són transportats per els corrents. Un exemple son les meduses.
I què passa al Mediterrani? és un mar sense marees. A l'estiu trobarem un fenomen molt interessant: l'estratificació vertical de l'aigua.

Torre del Rellotge: El Port de Barcelona: una gran ciutat desconeguda.
Parlarem de les diferents funcions del port i dels professionals que hi treballen. El port té una funció pesquera, comercial i industrial. Va néixer amb el desenvolupament de la ciutat i ha tingut grans ampliacions al llarg de la història: al 1860 (en direcció a la Barceloneta), al 1900 (vers Montjuïc), al 1965 (fins arribar a la desembocadura del Llobregat) i al 1994 amb el Pla Delta.
I la Torre del Rellotge? quina és la seva història? Va ser construïda per Jorge Próspero de Verboom  a 1772 i va ser un dels primers fars de tot el Mediterrani.

Port Vell: Que no volem que transporti al mar?
Reflexionarem sobre els tipus de contaminació marítima, sobretot sobre la contaminació acústica i la contaminació per plàstics.
Davant d’aquesta realitat hi ha projectes que treballen  per millorar aquesta situació com és el Projecte de Plàstic Zero i el projecte de Neteges de Fons Marins.

Edifici de correus: Passarem davant del Museu d’Història de Catalunya i per la acolorida “Cara de Barcelona”, de Roy Liechtenstein, que va ser una de les cartes de presentació dels Jocs Olímpics de 1992.
Finalitzarem la passejada a l’Edifici de Correus dissenyat per l'arquitecte Josep Goday. La seva façana té quatre figures de dones molt curioses, cadascuna amb un simbolisme amagat.