ECONOMIA CIRCULAR: Tanquem el cicle de la roba


 • Botiga de productes no alimentaris sostenibles
 • Empresa de béns o serveis per la sostenibilitat
 • Contenidor de recollida de roba
 • Botigues de segona mà
 • Botiga de comerç just i solidari
 • Botiga amb secció de productes ecològics o de proximitat
 • Botiga de productes alimentaris locals o ecològics
 • Comerç de proximitat de productes locals
 • Membre de Barcelona + Sostenible

L’economia circular és aquella que ens permet accedir als productes i serveis que necessita la nostra societat de manera que els cicles de materials es tanquen, es manté la utilitat i el valor dels productes i els components al llarg del temps i s’optimitza l’ús d’altres recursos com l’energia i l’aigua.
Algunes estratègies per apropar-nos a una economia circular són:
 • L’ecodisseny, que incorpora criteris ambientals a l'hora de dissenyar  productes i serveis (durabilitat, atemporalitat, ús de materials respectuosos amb el medi ambient, minimització de la generació de residus durant la seva producció i ús, etc.)
 • La reutilització o reparació d’objectes o l’aprofitament de materials considerats residus com a matèries primeres de nous productes.
 • A més, també ens apropem a una economia més verda i circular quan fem servir matèries primeres naturals, renovables, biodegradables, de baixa toxicitat per al medi i les persones, i de proximitat.
En aquest itinerari us mostrem indrets, organitzacions i iniciatives que contribueixen a aquestes estratègies i que ja estan possibilitant que la nostra manera de consumir energia i recursos s’apropi a l’esmentada circularitat, centrant-nos en quelcom que fem servir cada dia: la roba.

Aquests indrets exemplifiquen les diferents fases que són necessàries en aquest cicle de la roba:

Fase 1 · Matèries primeres sostenibles (Moda Sostenible)
El cicle comença amb les matèries primeres. En un sistema de producció més circular i sostenible farem servir materials renovables i d’origen local per a les peces de roba, a més dels materials que puguem reutilitzar i reciclar (ja que sempre hi haurà una part de material verge, nou, que serà necessari que entri al cicle).
Fase 2 · Producció sostenible i/o local
El material de base per la roba i complements pot ser reutilitzat. Amb aquest punt volem destacar la importància de la reutilització del residu – recurs tèxtil així com l’elaboració local de la roba i els criteris socials de la seva fabricació.
Fase 3 · Punts de venda de producte sostenible
Aquests productes de roba, que tenen una menor petjada ecològica, han d’arribar als potencials interessats i compradors de manera atractiva.
Fase 4 · Reutilització (i preparació per a la utilització)
Un cop hem fet servir la roba, es pot seguir aprofitant, tant directament com a producte de segona mà, com reutilitzant el teixit.
 • Punts que ho il·lustren:


Fase 5 · Allargar la vida dels productes
Quan arreglem una peça de roba que ens agrada i encara ens va bé en comptes de llençar-la, o quan la transformem per a donar-li un nou ús, allarguem la seva vida útil i reduïm l’impacte ambiental.
Fase 6 · Recollida selectiva.
Si ja no podem aprofitar ni allargar més l’ús d’una peça de roba, està a les nostres mans facilitar que altres persones la puguin aprofitar o bé que es puguin recuperar els teixits i materials que la formen per al seu reciclatge, si fem servir els contenidors específics de recollida de roba.
Fase 7 · Sensibilització
Tant important és la producció sostenible de roba com donar-la a conèixer i sensibilitzar sobre el tema a la població en general, les organitzacions i les empreses.
 • Punts que ho il·lustren:
             9 Biobuu


A més, a alguns punts de l’itinerari trobareu informació complementària sobre materials o iniciatives més enllà de la ciutat de Barcelona, ja que en un producte com la roba els impactes i fluxos materials són d’abast global.

Us convidem a descobrir els diferents punts que conformen l’itinerari. Tot i que no us recomanem realitzar l’itinerari a peu, donat que els punts es troben en diferents districtes, volíem crear un recorregut imaginari que ens mostrés els aspectes clau del cicle de la roba.

Comencem! 

Punts d'interès de l'itinerari   x 9

Orígens Art & Design

Back to Eco

GreenLifeStyle EcoFashion

Botiga Humana (Ronda Universitat)

On The Garage. Two Market

La Cusitora

Contenidor de Roba Amiga *Pati Manning de l'Antiga Casa de la Caritat

Loom Sustainable Experiences

Biobuu

ECONOMIA CIRCULAR: Tanquem el cicle de la roba

Orígens Art & Design
Fase 2 · Producció sostenible i/o local
El material de base per la roba i complements pot ser reutilitzat. Amb aquest punt volem destacar la importància de la reutilització del residu – recurs tèxtil així com l’elaboració local de la roba i els criteris socials de la seva fabricació.
Fase 3 · Punts de venda de producte sostenible
Aquests productes de roba, que tenen una menor petjada ecològica, han d’arribar als potencials interessats i compradors de manera atractiva.
Fase 4 · Reutilització (i preparació per a la utilització)
Un cop hem fet servir la roba, es pot seguir aprofitant, tant directament com a producte de segona mà, com reutilitzant el teixit.
 • Punts que ho il·lustren:


Fase 5 · Allargar la vida dels productes
Quan arreglem una peça de roba que ens agrada i encara ens va bé en comptes de llençar-la, o quan la transformem per a donar-li un nou ús, allarguem la seva vida útil i reduïm l’impacte ambiental.
Fase 6 · Recollida selectiva.
Si ja no podem aprofitar ni allargar més l’ús d’una peça de roba, està a les nostres mans facilitar que altres persones la puguin aprofitar o bé que es puguin recuperar els teixits i materials que la formen per al seu reciclatge, si fem servir els contenidors específics de recollida de roba.
Fase 7 · Sensibilització
Tant important és la producció sostenible de roba com donar-la a conèixer i sensibilitzar sobre el tema a la població en general, les organitzacions i les empreses.
 • Punts que ho il·lustren:
             9 Biobuu


A més, a alguns punts de l’itinerari trobareu informació complementària sobre materials o iniciatives més enllà de la ciutat de Barcelona, ja que en un producte com la roba els impactes i fluxos materials són d’abast global.

Us convidem a descobrir els diferents punts que conformen l’itinerari. Tot i que no us recomanem realitzar l’itinerari a peu, donat que els punts es troben en diferents districtes, volíem crear un recorregut imaginari que ens mostrés els aspectes clau del cicle de la roba.

Comencem! ">5a7866da24dd5db4218b4567
5c5943d324dd5d87048b4590
5c5943e324dd5d48078b456f
5c5943f424dd5d48078b4579
5c5945a824dd5d64078b4570
5c5945c424dd5d64078b4579
5c5945dc24dd5d48078b4584
5c5acd6124dd5dfa548b4570
Diversos barris
L’economia circular és aquella que ens permet accedir als productes i serveis que necessita la nostra societat de manera que els cicles de materials es tanquen, es manté la utilitat i el valor dels productes i els components al llarg del temps i s’optimitza l’ús d’altres recursos com l’energia i l’aigua.
Algunes estratègies per apropar-nos a una economia circular són:
 • L’ecodisseny, que incorpora criteris ambientals a l'hora de dissenyar  productes i serveis (durabilitat, atemporalitat, ús de materials respectuosos amb el medi ambient, minimització de la generació de residus durant la seva producció i ús, etc.)
 • La reutilització o reparació d’objectes o l’aprofitament de materials considerats residus com a matèries primeres de nous productes.
 • A més, també ens apropem a una economia més verda i circular quan fem servir matèries primeres naturals, renovables, biodegradables, de baixa toxicitat per al medi i les persones, i de proximitat.
En aquest itinerari us mostrem indrets, organitzacions i iniciatives que contribueixen a aquestes estratègies i que ja estan possibilitant que la nostra manera de consumir energia i recursos s’apropi a l’esmentada circularitat, centrant-nos en quelcom que fem servir cada dia: la roba.

Aquests indrets exemplifiquen les diferents fases que són necessàries en aquest cicle de la roba:

Fase 1 · Matèries primeres sostenibles (Moda Sostenible)
El cicle comença amb les matèries primeres. En un sistema de producció més circular i sostenible farem servir materials renovables i d’origen local per a les peces de roba, a més dels materials que puguem reutilitzar i reciclar (ja que sempre hi haurà una part de material verge, nou, que serà necessari que entri al cicle).
Fase 2 · Producció sostenible i/o local
El material de base per la roba i complements pot ser reutilitzat. Amb aquest punt volem destacar la importància de la reutilització del residu – recurs tèxtil així com l’elaboració local de la roba i els criteris socials de la seva fabricació.
Fase 3 · Punts de venda de producte sostenible
Aquests productes de roba, que tenen una menor petjada ecològica, han d’arribar als potencials interessats i compradors de manera atractiva.
Fase 4 · Reutilització (i preparació per a la utilització)
Un cop hem fet servir la roba, es pot seguir aprofitant, tant directament com a producte de segona mà, com reutilitzant el teixit.
 • Punts que ho il·lustren:


Fase 5 · Allargar la vida dels productes
Quan arreglem una peça de roba que ens agrada i encara ens va bé en comptes de llençar-la, o quan la transformem per a donar-li un nou ús, allarguem la seva vida útil i reduïm l’impacte ambiental.
Fase 6 · Recollida selectiva.
Si ja no podem aprofitar ni allargar més l’ús d’una peça de roba, està a les nostres mans facilitar que altres persones la puguin aprofitar o bé que es puguin recuperar els teixits i materials que la formen per al seu reciclatge, si fem servir els contenidors específics de recollida de roba.
Fase 7 · Sensibilització
Tant important és la producció sostenible de roba com donar-la a conèixer i sensibilitzar sobre el tema a la població en general, les organitzacions i les empreses.
 • Punts que ho il·lustren:
             9 Biobuu


A més, a alguns punts de l’itinerari trobareu informació complementària sobre materials o iniciatives més enllà de la ciutat de Barcelona, ja que en un producte com la roba els impactes i fluxos materials són d’abast global.

Us convidem a descobrir els diferents punts que conformen l’itinerari. Tot i que no us recomanem realitzar l’itinerari a peu, donat que els punts es troben en diferents districtes, volíem crear un recorregut imaginari que ens mostrés els aspectes clau del cicle de la roba.

Comencem!