Itinerari verd per La Bordeta i La Marina del Port


  • Fauna
  • Parc o jardí públic
  • Espai comunitari i autogestionat
  • Mercat o punt d'intercanvi
  • Tallers de reparació
  • Indret cultural
  • Hort urbà i jardí comunitari
  • Compostatge comunitari i escolar
  • Centre que fomenta la biodiversitat
  • Pipicà i espai d'esbarjo per a gossos

Aquest recorregut comença a Can Batlló, antic complex fabril en procés de transformació. Per pressió veïnal s'han mantingut bona part dels arbres que hi havia a l'espai. S'ha plantat força enfiladissa com Tecoma capensis, vinya verge (Parthenocissus tricuspidata) en les parets de les naus que es conservaran, així com tanques de vegetació arbustiva.
Travessant la Gran Via s'arriba al Parc de la Font Florida, amb barreja de arbres autòctons [pins pinyers (Pinus pinea), pi blanc (Pinus halepensis) i al·lòctons [Eucaliptus (Eucaliptus sp.), on hi ha una zona de talús rica en vegetació autòctona recorreguda per un camí encimentat. En creuar el carrer de la Font Florida es poden veure escocells deixats a la seva lliure colonització per herbes espontànies, inclús hi ha uns parterres a la part baixa del carrer que han estat plantats amb planta autòctona.
Seguint pel camí que puja al Polvorí, en la cruïlla amb la baixada fins el carrer de La Mare de Déu del Port es pot veure una tanca de maravelles (Ipomoea violacea) que manté una densíssima població de sargantana bruna (Podarcis liolepis). En arribar al carrer del Segura es puja fins el carrer del Polvorí, que envolta parterres amb herbassars interessants, amb una malvàcia ornamental poc freqüent (Phymosia umbellata).
Des de darrera de l'edifici del Polvorí es pot baixar fins el carrer Fortuna per un camí pavimentat que salva un desnivell amb escales i amb talussos revegetats amb planta arbustiva [llentiscle (Pistacia llentiscus), teucri blau (Teucrium fruticans), romaní (Rosmarinus officinalis postratus), heura (Hedera helix), lantana (Lantana camara), i petites figueres (Ficus carica)].Es retorna al carrer Segura i es baixa novament pel camí que va cap al Parc de la Font Florida, però agafant el desviament fins el carrer de La Mare de Déu del Port i des d'allí fins als Jardins de Valent Petit.

Punts d'interès de l'itinerari   x 3

Can Batlló

Parc de la Font Florida

Jardins Valent Petit

Itinerari verd per La Bordeta i La Marina del Port

Sants - Montjuïc
Aquest recorregut comença a Can Batlló, antic complex fabril en procés de transformació. Per pressió veïnal s'han mantingut bona part dels arbres que hi havia a l'espai. S'ha plantat força enfiladissa com Tecoma capensis, vinya verge (Parthenocissus tricuspidata) en les parets de les naus que es conservaran, així com tanques de vegetació arbustiva.
Travessant la Gran Via s'arriba al Parc de la Font Florida, amb barreja de arbres autòctons [pins pinyers (Pinus pinea), pi blanc (Pinus halepensis) i al·lòctons [Eucaliptus (Eucaliptus sp.), on hi ha una zona de talús rica en vegetació autòctona recorreguda per un camí encimentat. En creuar el carrer de la Font Florida es poden veure escocells deixats a la seva lliure colonització per herbes espontànies, inclús hi ha uns parterres a la part baixa del carrer que han estat plantats amb planta autòctona.
Seguint pel camí que puja al Polvorí, en la cruïlla amb la baixada fins el carrer de La Mare de Déu del Port es pot veure una tanca de maravelles (Ipomoea violacea) que manté una densíssima població de sargantana bruna (Podarcis liolepis). En arribar al carrer del Segura es puja fins el carrer del Polvorí, que envolta parterres amb herbassars interessants, amb una malvàcia ornamental poc freqüent (Phymosia umbellata).
Des de darrera de l'edifici del Polvorí es pot baixar fins el carrer Fortuna per un camí pavimentat que salva un desnivell amb escales i amb talussos revegetats amb planta arbustiva [llentiscle (Pistacia llentiscus), teucri blau (Teucrium fruticans), romaní (Rosmarinus officinalis postratus), heura (Hedera helix), lantana (Lantana camara), i petites figueres (Ficus carica)].Es retorna al carrer Segura i es baixa novament pel camí que va cap al Parc de la Font Florida, però agafant el desviament fins el carrer de La Mare de Déu del Port i des d'allí fins als Jardins de Valent Petit.