Caminades per la sostenibilitat: Barcelona subterrània


  • Corredor verd urbà
  • Equipament d'educació ambiental

Coneixerem l'únic tram de les clavegueres de Barcelona que es pot visitar per acostar-nos al cicle de l'aigua a la ciutat i saber com funciona. La xarxa de clavegueram garanteix la higiene i la salut pública, evita possibles inundacions i facilita el sanejament de les aigües residuals.
Reflexionarem sobre la importància de l'aigua com a bé escàs i la corresponsabilitat que tenim en el manteniment d'aquest recurs. La nova cultura de l'aigua pot ser una de les respostes als reptes que ens planteja el canvi climàtic i les conseqüències que provoca en la vida quotidiana de les persones.

D'altra banda, es farà un petit recorregut pel Passeig de Sant Joan per comentar el projecte de corredors verds, quins criteris s'ha fet servir per l'enjardinament, com s'ha tractar la mobilitat sostenible, o la permeabilització del sòl, així com per crear zones d'estada o esbarjo per infants, entre altres mesures.

Amb el suport de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.
Per poder visitar les clavagueres és imprescindible concertar la visita, conèixer i fer conèixer a les persones acompanyants la normativa de seguretat.
No es permet l’entrada a menors de 8 anys
En cas d'alarma de pluja l'activitat s'anul·larà i es tornarà a programar un altre dia.

Inscripcions caminades dia 2 de juny Barcelona subterrània aquí
 

Punts d'interès de l'itinerari   x 2

Clavegueres de Barcelona

Corredor verd del passeig Sant Joan

Caminades per la sostenibilitat: Barcelona subterrània

clavegueres de Barcelona que es pot visitar per acostar-nos al cicle de l'aigua a la ciutat i saber com funciona. La xarxa de clavegueram garanteix la higiene i la salut pública, evita possibles inundacions i facilita el sanejament de les aigües residuals.
Reflexionarem sobre la importància de l'aigua com a bé escàs i la corresponsabilitat que tenim en el manteniment d'aquest recurs. La nova cultura de l'aigua pot ser una de les respostes als reptes que ens planteja el canvi climàtic i les conseqüències que provoca en la vida quotidiana de les persones.

D'altra banda, es farà un petit recorregut pel Passeig de Sant Joan per comentar el projecte de corredors verds, quins criteris s'ha fet servir per l'enjardinament, com s'ha tractar la mobilitat sostenible, o la permeabilització del sòl, així com per crear zones d'estada o esbarjo per infants, entre altres mesures.

Amb el suport de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.
Per poder visitar les clavagueres és imprescindible concertar la visita, conèixer i fer conèixer a les persones acompanyants la normativa de seguretat.
No es permet l’entrada a menors de 8 anys
En cas d'alarma de pluja l'activitat s'anul·larà i es tornarà a programar un altre dia.

Inscripcions caminades dia 2 de juny Barcelona subterrània aquí
 ">5b044e9b24dd5ddf028b4569
539ed2ad0a92f45b318b457f
Eixample
Coneixerem l'únic tram de les clavegueres de Barcelona que es pot visitar per acostar-nos al cicle de l'aigua a la ciutat i saber com funciona. La xarxa de clavegueram garanteix la higiene i la salut pública, evita possibles inundacions i facilita el sanejament de les aigües residuals.
Reflexionarem sobre la importància de l'aigua com a bé escàs i la corresponsabilitat que tenim en el manteniment d'aquest recurs. La nova cultura de l'aigua pot ser una de les respostes als reptes que ens planteja el canvi climàtic i les conseqüències que provoca en la vida quotidiana de les persones.

D'altra banda, es farà un petit recorregut pel Passeig de Sant Joan per comentar el projecte de corredors verds, quins criteris s'ha fet servir per l'enjardinament, com s'ha tractar la mobilitat sostenible, o la permeabilització del sòl, així com per crear zones d'estada o esbarjo per infants, entre altres mesures.

Amb el suport de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.
Per poder visitar les clavagueres és imprescindible concertar la visita, conèixer i fer conèixer a les persones acompanyants la normativa de seguretat.
No es permet l’entrada a menors de 8 anys
En cas d'alarma de pluja l'activitat s'anul·larà i es tornarà a programar un altre dia.

Inscripcions caminades dia 2 de juny Barcelona subterrània aquí