Resiliència urbana als barris del Coll i Vallcarca


 • Hort urbà i jardí comunitari
 • Espai comunitari i autogestionat
 • Associació i moviments veïnal
 • Compostatge comunitari i escolar
 • Centre social, cultural o de lleure
 • Escoles + Sostenibles
 • Dipòsit municipal de retenció d'aigües pluvials
 • Menjador col·lectiu ecològic
 • Mercat o punt d'intercanvi
 • Mur verd
 • Arbre d'interès
 • Col·lecció botànica
 • Estació meteorològica
 • Control de contaminació
 • Camí escolar
 • Equipament d'educació ambiental
 • Corredor verd urbà
 • Parc o jardí forestal o assilvestrat
 • Empreses d'economia social i solidària
 • Urbanisme sostenible

Els barris del Coll i Vallcarca són dos barris del districte de Gràcia caracteritzats per la seva proximitat amb els tres turons de Barcelona: el turó de la Rovira, el turó del Carmel i el turó del Coll. El barri de Vallcarca està afectat per un pla urbanístic des del 2002 que ha generat una important degradació del teixit urbà i social del barri. En aquest context, els veïns i les veïnes s’organitzen per dur a terme diferents projectes amb l’objectiu de millorar la vida al barri i fer front a la seva destrucció. Així, per exemple, han tirat endavant la
construcció de mobiliari urbà, l’establiment d’horts urbans, un projecte de cooperativa d’habitatge, entre molts altres.
Al seu costat, el barri del Coll, amb una topografia amb molt pendent, tira endavant projectes com el camí escolar, microactuacions en carrers i placetes o l'obertura d’un equipament d’educació ambiental al Bosc Turull, iniciatives, totes elles, que han millorat sensiblement la qualitat de vida al barri.
El recorregut passa per diferents espais, on es descobreix la feina feta per entitats i col·lectius del barri, projectes de ciutat i iniciatives de barri.

Punts d'interès de l'itinerari   x 7

L'hort de Farigola

Placeta de la Farigola

Antic consolat Danès

Projecte de Cooperativa d'Habitatge

Escola La Farigola de Vallcarca

Voltes Cooperativa d'Arquitectura

Aula Ambiental Bosc Turull

Resiliència urbana als barris del Coll i Vallcarca

Gràcia
Els barris del Coll i Vallcarca són dos barris del districte de Gràcia caracteritzats per la seva proximitat amb els tres turons de Barcelona: el turó de la Rovira, el turó del Carmel i el turó del Coll. El barri de Vallcarca està afectat per un pla urbanístic des del 2002 que ha generat una important degradació del teixit urbà i social del barri. En aquest context, els veïns i les veïnes s’organitzen per dur a terme diferents projectes amb l’objectiu de millorar la vida al barri i fer front a la seva destrucció. Així, per exemple, han tirat endavant la
construcció de mobiliari urbà, l’establiment d’horts urbans, un projecte de cooperativa d’habitatge, entre molts altres.
Al seu costat, el barri del Coll, amb una topografia amb molt pendent, tira endavant projectes com el camí escolar, microactuacions en carrers i placetes o l'obertura d’un equipament d’educació ambiental al Bosc Turull, iniciatives, totes elles, que han millorat sensiblement la qualitat de vida al barri.
El recorregut passa per diferents espais, on es descobreix la feina feta per entitats i col·lectius del barri, projectes de ciutat i iniciatives de barri.