Ruta dels arbres de la Prosperitat


 • Hort urbà i jardí comunitari
 • Sender, pista o itinerari de natura

Ruta organitzada per Casa de l'Aigua

La Prosperitat ocupa com 60 camps de futbol, densament poblat. Eren camps de secà, horts i vinyes. Situat a "las afueras de Sant Andrés". Per necessitats d'habitatge fa 100 anys es va urbanitzar per particulars, sense reconeixement oficial. Segons Cirici Pellicer "... és una caricatura deformada de l'eixampla barcelonina, amb quadrícula de carrers extraordinàriament trinxada i cases estretes en profunditat..."
 
La biodiversitat que hi havia era rica en arbres eren fruiters: figueres, ametllers, presseguers, pruneres, tarongers, llimoners, cirerers, pomeres, pereres, oliveres, garrofers.... D'aquests en queden pocs als patis d'antigues cases i a la plaça Prosperitat.
De fruiters n'hi ha en alguns carrers de varietats de jardineria: cirerers (carrer Japó i plaça de Les treballadores i treballadors de Harry Walker), pereres (Carrers Borràs i Molí).
Arbres per gaudir d'ombra també n'hi havia. En resta una filera de plàtans mig colgats, al final del carrer Argullós i que estaven a la vora de la "Carretera Fina" que anava de Cornellà a Fogars de Tordera, ara Fogars de la Selva.
 
N'hi ha comptabilitzades unes 80 espècies. Algunes amb un sol exemplar.
 
Darrera de cada plaça hi ha una lluita veïnal per aconseguir-les.
 
L'arbre a la ciutat
 
L’arbre és molt més que un objecte ornamental, és una necessitat humana.
Els arbres del carrer creixen en sòls molt modificats, ni fèrtils, ni profunds, ni esponjosos, ni ben drenats. Per això, més que viure, sobreviuen. Creixen en espais reduïts, domesticats, captius, agredits... amb poques atencions i, a vegades, amb poca fortuna.
Deia Rubió i Tudurí: "Com per miracle , se’l veu sorgir de l'asfalt i del macadam, sers fantàstics que sols una remota relació guarden amb els arbres naturals dels nostres camps".
Millor estan els de parcs i places que no són dures.
L’escocell ha de considerar-se un element d’una estructura que inclou el paviment i tot el que l’envolta. Caldria sòl al voltant amb graves, terra argilosa i polímers que retenguin la humitat per evitar que les arrels aixequin paviments.
Malgrat tot són bàsics per la nostra qualitat de vida. Potser ni els veiem, però si els eliminessin, els trobaríem a faltar. Ajuden a trencar la grisor i la duresa de carrers i "humanitzen" les ciutats, les fan més confortables, en milloren l'estètica i ens proporcionen bones sensacions.

Ens aporten beneficis mesurables:
 • Alliberen oxigen
 • Regulen la humitat amb la transpiració i evaporació.
 • Ajuden a regularitzar la temperatura.
 • Redueixen la contaminació
 • Acció germinicida, eliminant bacteris.
 • Esmorteixen sorolls

També:
 • Ens mostres la gran varietat de flora.
 • Acullen ocells i altres animals.
 • Són un material accessible per estudiar les ciències naturals.
 • Ens informen del pas del temps i de les estacions.
 
Els perjudicis són per desconeixement o per deixadesa de qui fa una mala elecció d'espècie i lloc a l'hora de la plantació.
 • Produeixen danys als carrers.
 • Fulles i fruits "embruten" carrers i places. Poden ocasionar relliscades i caigudes.
 • Tapen senyals de trànsit i enllumenat.
 • Molesten a alguns habitatges.
 • Són responsables d'al·lèrgies.
 • Algunes espècies tenen parts tòxiques.
 
Plaça  Angel Pestaña
 
Tipuana tipu
Chorisia speciosa
Washingtonia robusta
Erytrina cristagalli
Albizia julibrissin
Jacaranda mimosifolia
Parkinsonia acuelata
Platanus
sp
Brachychiton populneum
Hibiscus syriacus

 
Plaça Sta. Engràcia.
Platanus sp. Dins del pati de la parròquia. Dels únics amb aspecte "natural"
 
Carrer Mas Duran / Pou
Styphnolobium japonica (Sòfora). L'únic arbre al Catàleg d'Arbres d'Interès Local.
 
Via Júlia.
Magnolia grandiflora
 
Carrer Joaquim Valls
Prunus cerasifera atropurpurea. Pissardii. Prunera vermella.
 
Espécies condicionades al seu estat:
Cercis siliquastrum. Carrers: Badosa, Baltasar Gracián, Molí...
Crataegus laevigata. Carrers: Borràs, Japó, Pou.
Prunus serrulata purpurescens " Kanzan". Carrer Canyameres i P. Harry Walker
Pyrus calleriana "Chanticler". Carrers: Borràs i Molí
 
Autors: Joan Catafal & Alberto Sanagustín

Punts d'interès de l'itinerari   x 2

Plaça Ángel Pestaña

Date una Huerta

Ruta dels arbres de la Prosperitat

Casa de l'Aigua

La Prosperitat ocupa com 60 camps de futbol, densament poblat. Eren camps de secà, horts i vinyes. Situat a "las afueras de Sant Andrés". Per necessitats d'habitatge fa 100 anys es va urbanitzar per particulars, sense reconeixement oficial. Segons Cirici Pellicer "... és una caricatura deformada de l'eixampla barcelonina, amb quadrícula de carrers extraordinàriament trinxada i cases estretes en profunditat..."
 
La biodiversitat que hi havia era rica en arbres eren fruiters: figueres, ametllers, presseguers, pruneres, tarongers, llimoners, cirerers, pomeres, pereres, oliveres, garrofers.... D'aquests en queden pocs als patis d'antigues cases i a la plaça Prosperitat.
De fruiters n'hi ha en alguns carrers de varietats de jardineria: cirerers (carrer Japó i plaça de Les treballadores i treballadors de Harry Walker), pereres (Carrers Borràs i Molí).
Arbres per gaudir d'ombra també n'hi havia. En resta una filera de plàtans mig colgats, al final del carrer Argullós i que estaven a la vora de la "Carretera Fina" que anava de Cornellà a Fogars de Tordera, ara Fogars de la Selva.
 
N'hi ha comptabilitzades unes 80 espècies. Algunes amb un sol exemplar.
 
Darrera de cada plaça hi ha una lluita veïnal per aconseguir-les.
 
L'arbre a la ciutat
 
L’arbre és molt més que un objecte ornamental, és una necessitat humana.
Els arbres del carrer creixen en sòls molt modificats, ni fèrtils, ni profunds, ni esponjosos, ni ben drenats. Per això, més que viure, sobreviuen. Creixen en espais reduïts, domesticats, captius, agredits... amb poques atencions i, a vegades, amb poca fortuna.
Deia Rubió i Tudurí: "Com per miracle , se’l veu sorgir de l'asfalt i del macadam, sers fantàstics que sols una remota relació guarden amb els arbres naturals dels nostres camps".
Millor estan els de parcs i places que no són dures.
L’escocell ha de considerar-se un element d’una estructura que inclou el paviment i tot el que l’envolta. Caldria sòl al voltant amb graves, terra argilosa i polímers que retenguin la humitat per evitar que les arrels aixequin paviments.
Malgrat tot són bàsics per la nostra qualitat de vida. Potser ni els veiem, però si els eliminessin, els trobaríem a faltar. Ajuden a trencar la grisor i la duresa de carrers i "humanitzen" les ciutats, les fan més confortables, en milloren l'estètica i ens proporcionen bones sensacions.

Ens aporten beneficis mesurables:
 • Alliberen oxigen
 • Regulen la humitat amb la transpiració i evaporació.
 • Ajuden a regularitzar la temperatura.
 • Redueixen la contaminació
 • Acció germinicida, eliminant bacteris.
 • Esmorteixen sorolls

També:
 • Ens mostres la gran varietat de flora.
 • Acullen ocells i altres animals.
 • Són un material accessible per estudiar les ciències naturals.
 • Ens informen del pas del temps i de les estacions.
 
Els perjudicis són per desconeixement o per deixadesa de qui fa una mala elecció d'espècie i lloc a l'hora de la plantació.
 • Produeixen danys als carrers.
 • Fulles i fruits "embruten" carrers i places. Poden ocasionar relliscades i caigudes.
 • Tapen senyals de trànsit i enllumenat.
 • Molesten a alguns habitatges.
 • Són responsables d'al·lèrgies.
 • Algunes espècies tenen parts tòxiques.
 
Plaça  Angel Pestaña
 
Tipuana tipu
Chorisia speciosa
Washingtonia robusta
Erytrina cristagalli
Albizia julibrissin
Jacaranda mimosifolia
Parkinsonia acuelata
Platanus
sp
Brachychiton populneum
Hibiscus syriacus

 
Plaça Sta. Engràcia.
Platanus sp. Dins del pati de la parròquia. Dels únics amb aspecte "natural"
 
Carrer Mas Duran / Pou
Styphnolobium japonica (Sòfora). L'únic arbre al Catàleg d'Arbres d'Interès Local.
 
Via Júlia.
Magnolia grandiflora
 
Carrer Joaquim Valls
Prunus cerasifera atropurpurea. Pissardii. Prunera vermella.
 
Espécies condicionades al seu estat:
Cercis siliquastrum. Carrers: Badosa, Baltasar Gracián, Molí...
Crataegus laevigata. Carrers: Borràs, Japó, Pou.
Prunus serrulata purpurescens " Kanzan". Carrer Canyameres i P. Harry Walker
Pyrus calleriana "Chanticler". Carrers: Borràs i Molí
 
Autors: Joan Catafal & Alberto Sanagustín">5a9a9f4124dd5dba338b4567
Nou Barris
Ruta organitzada per Casa de l'Aigua

La Prosperitat ocupa com 60 camps de futbol, densament poblat. Eren camps de secà, horts i vinyes. Situat a "las afueras de Sant Andrés". Per necessitats d'habitatge fa 100 anys es va urbanitzar per particulars, sense reconeixement oficial. Segons Cirici Pellicer "... és una caricatura deformada de l'eixampla barcelonina, amb quadrícula de carrers extraordinàriament trinxada i cases estretes en profunditat..."
 
La biodiversitat que hi havia era rica en arbres eren fruiters: figueres, ametllers, presseguers, pruneres, tarongers, llimoners, cirerers, pomeres, pereres, oliveres, garrofers.... D'aquests en queden pocs als patis d'antigues cases i a la plaça Prosperitat.
De fruiters n'hi ha en alguns carrers de varietats de jardineria: cirerers (carrer Japó i plaça de Les treballadores i treballadors de Harry Walker), pereres (Carrers Borràs i Molí).
Arbres per gaudir d'ombra també n'hi havia. En resta una filera de plàtans mig colgats, al final del carrer Argullós i que estaven a la vora de la "Carretera Fina" que anava de Cornellà a Fogars de Tordera, ara Fogars de la Selva.
 
N'hi ha comptabilitzades unes 80 espècies. Algunes amb un sol exemplar.
 
Darrera de cada plaça hi ha una lluita veïnal per aconseguir-les.
 
L'arbre a la ciutat
 
L’arbre és molt més que un objecte ornamental, és una necessitat humana.
Els arbres del carrer creixen en sòls molt modificats, ni fèrtils, ni profunds, ni esponjosos, ni ben drenats. Per això, més que viure, sobreviuen. Creixen en espais reduïts, domesticats, captius, agredits... amb poques atencions i, a vegades, amb poca fortuna.
Deia Rubió i Tudurí: "Com per miracle , se’l veu sorgir de l'asfalt i del macadam, sers fantàstics que sols una remota relació guarden amb els arbres naturals dels nostres camps".
Millor estan els de parcs i places que no són dures.
L’escocell ha de considerar-se un element d’una estructura que inclou el paviment i tot el que l’envolta. Caldria sòl al voltant amb graves, terra argilosa i polímers que retenguin la humitat per evitar que les arrels aixequin paviments.
Malgrat tot són bàsics per la nostra qualitat de vida. Potser ni els veiem, però si els eliminessin, els trobaríem a faltar. Ajuden a trencar la grisor i la duresa de carrers i "humanitzen" les ciutats, les fan més confortables, en milloren l'estètica i ens proporcionen bones sensacions.

Ens aporten beneficis mesurables:
 • Alliberen oxigen
 • Regulen la humitat amb la transpiració i evaporació.
 • Ajuden a regularitzar la temperatura.
 • Redueixen la contaminació
 • Acció germinicida, eliminant bacteris.
 • Esmorteixen sorolls

També:
 • Ens mostres la gran varietat de flora.
 • Acullen ocells i altres animals.
 • Són un material accessible per estudiar les ciències naturals.
 • Ens informen del pas del temps i de les estacions.
 
Els perjudicis són per desconeixement o per deixadesa de qui fa una mala elecció d'espècie i lloc a l'hora de la plantació.
 • Produeixen danys als carrers.
 • Fulles i fruits "embruten" carrers i places. Poden ocasionar relliscades i caigudes.
 • Tapen senyals de trànsit i enllumenat.
 • Molesten a alguns habitatges.
 • Són responsables d'al·lèrgies.
 • Algunes espècies tenen parts tòxiques.
 
Plaça  Angel Pestaña
 
Tipuana tipu
Chorisia speciosa
Washingtonia robusta
Erytrina cristagalli
Albizia julibrissin
Jacaranda mimosifolia
Parkinsonia acuelata
Platanus
sp
Brachychiton populneum
Hibiscus syriacus

 
Plaça Sta. Engràcia.
Platanus sp. Dins del pati de la parròquia. Dels únics amb aspecte "natural"
 
Carrer Mas Duran / Pou
Styphnolobium japonica (Sòfora). L'únic arbre al Catàleg d'Arbres d'Interès Local.
 
Via Júlia.
Magnolia grandiflora
 
Carrer Joaquim Valls
Prunus cerasifera atropurpurea. Pissardii. Prunera vermella.
 
Espécies condicionades al seu estat:
Cercis siliquastrum. Carrers: Badosa, Baltasar Gracián, Molí...
Crataegus laevigata. Carrers: Borràs, Japó, Pou.
Prunus serrulata purpurescens " Kanzan". Carrer Canyameres i P. Harry Walker
Pyrus calleriana "Chanticler". Carrers: Borràs i Molí
 
Autors: Joan Catafal & Alberto Sanagustín