El tractament biològic contra les plagues del verd urbà

20-05-2016

L'ús dels enemics naturals de les plagues del verd urbà té beneficis sobre el medi ambient i la salut de les persones.

L’ús de productes químics (pesticides) per al control de plagues del verd urbà cada vegada està més restringit pel seu efecte sobre les persones i el medi ambient. L’alternativa són els tractaments biològics més respectuosos i específics, que a més s’ajusten millor a la legislació aplicable.
La “Gestió Integrada de Plagues” (GIP) es basa en l’ús dels enemics naturals de les plagues com els seus depredadors naturals, paràsits o malalties, així com extractes vegetals, com l’oli de nim que és efectiu sobre un ampli ventall de plagues o els sabons potàssics que tenen una acció insecticida natural. Aquesta metodologia no comporta efectes sobre ocells, mamífers o animals beneficiosos com són les abelles, els cucs de terra o les marietes.
Sovint les acàcies de Constantinopla (Albizia julibrissin)  i els arbres de l’amor (Cercis siliquastrum) són atacats per un petit insecte homòpter (Psylla sp.). Com a conseqüència els arbres secreten una melassa enganxifosa que taca les voreres i els vehicles aparcats. Per combatre aquesta plaga s’ha provat amb èxit un heteròpter (Anthocoris nemoralis) enemic natural de Psylla sp. Per escampar el controlador de la plaga es van fer servir capsetes de cartró penjades de les branques en el moment adient del cicle vital de la plaga, quan les condicions climàtiques són òptimes i en el nombre adequat. Els resultats el primer any amb un tractament d’aquest tipus controlen la plaga, però no són suficients per eliminar la melassa i requereixen tractaments complementaris com sabó potàssic i baldejos de la vorera amb aigua. En un segon any el tractament ja no precisa cap suplement.
Altres exemples molt efectius són les marietes contra les plaques de pugons sobre les acàcies borda (Robinia pseudoacacia) o el bacteri Bacillus thuringiensis contra la processionària del pi.
En resum:
• Els tractaments són una inversió a curt-mig termini. L’acció dels enemics naturals de la plaga guanya efectivitat any rera any.
• La seva aplicació elimina completament o de forma substancial l’ús d’insecticides.
• La relació entre cost i benefici és molt favorable.
• Elimina els problemes d’intoxicació o sensibilització als agents químics tradicionals.
• La resistència de les plagues al control biològic és molt rara.
• L’estratègia és més complexa que amb els insecticides, donat que cal conèixer els cicles de vida de les espècies i triar correctament els predadors per cada plaga.

Més informació:

Tractaments biològics per al control de plagues a Montcada
Barcelona assaja mètodes biològics per al control de les plagues
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats