Agrupament Escolta Can Baró

Josep Serrano, 59-71
Horta - Guinardó
08024
Barcelonahttp://www.aecanbaro.org


Latitude: 2.162068
Longitude: 41.4171162


Facebook

  • Membre de Barcelona + Sostenible


Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat

Agrupament Escolta Can Baró

Josep Serrano, 59-71
Horta - Guinardó / Can Baró
08024 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.aecanbaro.org Facebook
Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat