Associació Canyaviva
https://www.canyaviva.com


Latitude: 0
Longitude: 0


Facebook

  • Empresa de béns o serveis per la sostenibilitat
  • Membre de Barcelona + Sostenible
  • Institució o centre de recerca
  • Edifici sostenible
  • Centre d'ecodisseny i d'innovació tecnològica


Canyaviva és un projecte multidisciplinari que té com a objectiu principal enfortir la sinergies entre l'home i el seu entorn natural, social i cultural.
Vam desenvolupar un model de construcció propi que respecta la natura com a principi fonamental, fomentant l'ús de materials naturals, realment abundants i renovables, creant espais innovadors, harmònics i amb una marcada personalitat.
Una arquiectura de mínim impacte ambiental en la qual els materials s'obtenen directament de la natura o han estat mínimament processats i els mitjans de producció no consumeixen energia, resultant un procés d'emissions zero.
A aquest eix principal se sumen altres iniciatives, com la permacultura, les disciplines corporals i l'expressió artística, amb l'objectiu de completar l'enfocament de les obres des d'una visió holística.
Entenem cadascun dels nostres projectes com un lloc de trobada social, un camp de treball, d'aprenentatge, d'investigació, d'intercanvi de coneixements i d'implicació activa en els processos que es duen a terme al nostre entorn.

Riera de Can Soler
08304 Mataró

Associació Canyaviva


 https://www.canyaviva.com Facebook
Canyaviva és un projecte multidisciplinari que té com a objectiu principal enfortir la sinergies entre l'home i el seu entorn natural, social i cultural.
Vam desenvolupar un model de construcció propi que respecta la natura com a principi fonamental, fomentant l'ús de materials naturals, realment abundants i renovables, creant espais innovadors, harmònics i amb una marcada personalitat.
Una arquiectura de mínim impacte ambiental en la qual els materials s'obtenen directament de la natura o han estat mínimament processats i els mitjans de producció no consumeixen energia, resultant un procés d'emissions zero.
A aquest eix principal se sumen altres iniciatives, com la permacultura, les disciplines corporals i l'expressió artística, amb l'objectiu de completar l'enfocament de les obres des d'una visió holística.
Entenem cadascun dels nostres projectes com un lloc de trobada social, un camp de treball, d'aprenentatge, d'investigació, d'intercanvi de coneixements i d'implicació activa en els processos que es duen a terme al nostre entorn.

Riera de Can Soler
08304 Mataró