Associació La Sagrera es Mou

Carrer Hondures, 28-30
Sant Andreu
08027
Barcelona


http://lasagreraesmou.org/


Latitude: 2.1899468
Longitude: 41.4200787


Facebook
Twitter

  • Associació i moviments veïnal
  • Organitzacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat
  • Banc del temps


Som una associació sorgida a La Sagrera, integrada per persones que pensem que el barri, com a lloc de trobada i convivència entre els seus veïns, és l’àmbit més adequat per a tractar de manera directa i eficaç els problemes que afecten als que hi vivim i  que a causa de la crisi están creixent i agafant unes dimensions i una gravetat, davant les quals no es pot estar indiferent.
 
S’ha de reaccionar i fer-hi front sumant esforços, en coordinació i cooperació amb qui ja hi està treballant, amb el conjunt d’entitats sagrerenques i amb totes les persones que vulguin participar en el nostre projecte, per a les quals, ni cal dir-ho, tenim les portes obertes. Hi ha feina per a tothom. Per poc que sigui el temps disponible, sempre hi ha una tasca on es pot ser útil i ajudar.
 
Tanmateix, però, també volem consolidar una personalitat i una capacitat emprenedora que pugui permetre endegar uns projectes propis, en els que hi tingui cabuda la potenciació de l’economia social, en la qual pesi més l' interès general sobre el particular i on la presa de decisions es faci de manera democràtica i participativa, com alternativa al sistema econòmic en el qual estem inclosos i que porta associada tota la problemàtica que volem combatre.
Volem ser un barri que es mou,  que es mobilitza i s’organitza per a fer front als efectes de la crisi donant suport i fomentant els valors de la solidaritat.

Per tot l’exposat, us animem a fer-nos costat, a fer-vos socis, voluntaris i/o membres actius, participant en les accions que anirem endegant, doncs sols en la mesura que siguem capaços de ser molts els implicats, podrem ser eficients i incidir en la realitat que volem canviar.

Associació La Sagrera es Mou

Carrer Hondures, 28-30
Sant Andreu / La Sagrera
08027 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://lasagreraesmou.org/ Facebook Twitter
Som una associació sorgida a La Sagrera, integrada per persones que pensem que el barri, com a lloc de trobada i convivència entre els seus veïns, és l’àmbit més adequat per a tractar de manera directa i eficaç els problemes que afecten als que hi vivim i  que a causa de la crisi están creixent i agafant unes dimensions i una gravetat, davant les quals no es pot estar indiferent.
 
S’ha de reaccionar i fer-hi front sumant esforços, en coordinació i cooperació amb qui ja hi està treballant, amb el conjunt d’entitats sagrerenques i amb totes les persones que vulguin participar en el nostre projecte, per a les quals, ni cal dir-ho, tenim les portes obertes. Hi ha feina per a tothom. Per poc que sigui el temps disponible, sempre hi ha una tasca on es pot ser útil i ajudar.
 
Tanmateix, però, també volem consolidar una personalitat i una capacitat emprenedora que pugui permetre endegar uns projectes propis, en els que hi tingui cabuda la potenciació de l’economia social, en la qual pesi més l' interès general sobre el particular i on la presa de decisions es faci de manera democràtica i participativa, com alternativa al sistema econòmic en el qual estem inclosos i que porta associada tota la problemàtica que volem combatre.
Volem ser un barri que es mou,  que es mobilitza i s’organitza per a fer front als efectes de la crisi donant suport i fomentant els valors de la solidaritat.

Per tot l’exposat, us animem a fer-nos costat, a fer-vos socis, voluntaris i/o membres actius, participant en les accions que anirem endegant, doncs sols en la mesura que siguem capaços de ser molts els implicats, podrem ser eficients i incidir en la realitat que volem canviar.