Ateneu de Fabricació al Parc Tecnològic

Carrer de Marie Curie, 8, 14
Nou Barris
08042
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/innovacio-digital/make-in-bcn/ateneu-de-fabricacio-al-parc-tecnologic


Latitude: 2.1693134
Longitude: 41.4366871  • Centre d'ecodisseny i d'innovació tecnològica


Servei de Suport al Prototipatge Empresarial
 Amb maquinari i assessorament especialitzat, les persones emprenedores i les empreses tenen en el Parc Tecnològic el lloc adequat per a dur a terme els seus prototips.
El Servei de Suport al Prototipatge Empresarial guia i acompanya les empreses i persones emprenedores per a encarar els seus processos de prototipatge de manera estratègica i àgil. Així, el personal tècnic especialista de prototipatge de Barcelona Activa assessora i capacita per a recórrer una o diverses de les 4 fases del procés de prototipatge: (1) Definició d’objectius i ideació (2) Mínim Producte Viable, (3) Prototip funcional i (4) Disseny del procés productiu.
El full de ruta es realitza de manera personalitzada i consensuada, tenint en compte les característiques de l’empresa i el producte, així com l’objectiu concret i l’experiència de prototipatge.

Assessorament en Processos Innovadors a l'Empresa
Barcelona Activa ofereix també servei especialitzat per a suport en processos innovadors a les empreses.
En sessions personalitzades, s'aporten metodologia i tècniques concretes per a l'acompanyament en processos com la integració de la creativitat a l'empresa, anàlisi competitiva, estratègies de protecció industrial i intel·lectual, disseny de producte/servei o la cerca de noves oportunitats de negoci.
 

Ateneu de Fabricació al Parc Tecnològic

Carrer de Marie Curie, 8, 14
Nou Barris / La Guineueta
08042 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/innovacio-digital/make-in-bcn/ateneu-de-fabricacio-al-parc-tecnologic
Servei de Suport al Prototipatge Empresarial
 Amb maquinari i assessorament especialitzat, les persones emprenedores i les empreses tenen en el Parc Tecnològic el lloc adequat per a dur a terme els seus prototips.
El Servei de Suport al Prototipatge Empresarial guia i acompanya les empreses i persones emprenedores per a encarar els seus processos de prototipatge de manera estratègica i àgil. Així, el personal tècnic especialista de prototipatge de Barcelona Activa assessora i capacita per a recórrer una o diverses de les 4 fases del procés de prototipatge: (1) Definició d’objectius i ideació (2) Mínim Producte Viable, (3) Prototip funcional i (4) Disseny del procés productiu.
El full de ruta es realitza de manera personalitzada i consensuada, tenint en compte les característiques de l’empresa i el producte, així com l’objectiu concret i l’experiència de prototipatge.

Assessorament en Processos Innovadors a l'Empresa
Barcelona Activa ofereix també servei especialitzat per a suport en processos innovadors a les empreses.
En sessions personalitzades, s'aporten metodologia i tècniques concretes per a l'acompanyament en processos com la integració de la creativitat a l'empresa, anàlisi competitiva, estratègies de protecció industrial i intel·lectual, disseny de producte/servei o la cerca de noves oportunitats de negoci.