Buscant els testimonis vius del passat agrícola a la muntanya.

Parc de Montjuïc
Sants - Montjuïc
08038
Barcelona

https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-montjuic_99400354561.html


Latitude: 2.1726409577027
Longitude: 41.37190477933  • Parc o jardí públic


Montjuïc avui és un espai principalment de lleure però no sempre ha sigut així. Els arbres són també els testimonis actuals, d’on i com hem viscut. La Muntanya com encara ho és avui, és un espai on persones amb pocs recursos han buscat la seva manera de sobreviure principalment conreant-hi el seu aliment o usant plantes silvestres de l’entorn.

Una bona manera de saber-ho és posant atenció als arbres del nostre paisatge immediat, especialment els més antics per buscar-hi els testimonis d’un passat agrícola.

Tot esmolant la nostre vista podrem endevinar en aquest racó de jardí, quins són els fruits més comuns i saborosos de la mediterrània del passat fins els nostres dies. Series capaç de trobar-los?

Preguntes i exercicis que podeu fer al lloc:

Quins arbres veieu que ens diuen que aquesta terra fou agrícola?

Quins arbres o plantes fruiters o que es poden menjar heu vist plantats a la muntanya o a la ciutat?

Més informació L'Atlas de la Biodiversitat
 

 

Buscant els testimonis vius del passat agrícola a la muntanya.

Parc de Montjuïc
Sants - Montjuïc / Parc de Montjuïc
08038 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-montjuic_99400354561.html
Montjuïc avui és un espai principalment de lleure però no sempre ha sigut així. Els arbres són també els testimonis actuals, d’on i com hem viscut. La Muntanya com encara ho és avui, és un espai on persones amb pocs recursos han buscat la seva manera de sobreviure principalment conreant-hi el seu aliment o usant plantes silvestres de l’entorn.

Una bona manera de saber-ho és posant atenció als arbres del nostre paisatge immediat, especialment els més antics per buscar-hi els testimonis d’un passat agrícola.

Tot esmolant la nostre vista podrem endevinar en aquest racó de jardí, quins són els fruits més comuns i saborosos de la mediterrània del passat fins els nostres dies. Series capaç de trobar-los?

Preguntes i exercicis que podeu fer al lloc:

Quins arbres veieu que ens diuen que aquesta terra fou agrícola?

Quins arbres o plantes fruiters o que es poden menjar heu vist plantats a la muntanya o a la ciutat?

Més informació L'Atlas de la Biodiversitat
 

 

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1