El ressorgiment a la superfície del Rec Comtal

Carrer Reixagó, 2
Nou Barris
08033
BarcelonaLatitude: 2.1864167832032
Longitude: 41.467459740027  • Ambient aquàtic continental
  • Indret cultural
  • Corredor verd urbà


En aquest punt, l'aigua del Rec Comtal torna a la superfície, just en el punt on comença el terme municipal de Barcelona

S'assumeix que el Rec Comtal va ser construir pel Comte Mir (o Miró) sobre l'any 1000, tot i que recents estudis remunten la construcció unes dècades i l'atribueixen a l'ocupació àrab de la ciutat.
En qualsevol cas aquesta aigua tenia com a finalitat servior de força motriu pels molins i secundàriament el reg. Amb el pas del temps es va utilitzar per la indústria barcelonina, però mai va tenir una funció important com a aigua de boca. Aquest planol mostra l'abastament d'aigua de la ciutat durant bona part de l'Edat Mitjana

Just al costat del Rec en aquest punt hi ha el camí de vianants que comunica el barri de Can Sant Joan de Montcada, amb el barri de Vallbona de Barcelona.

Durant l'any 2015 aquest tram va ser rehabilitat pel Consorci del Besòs, per tal de facilitar el pas entre el barri de Vallbona i Montcada.

Anteriorment, el pas era molt estret, i sovint desapareixia el camí per l’erosió de l’aigua i per l'excés de canyes que creixien sense control.

La rehabilitació s’ha fet amb la idea de renaturalitzar el Rec Comtal i afavorir la biodiversitat en el seu curs i entorn. Les espècies que s’han plantat són autòctones i pròpies de la vegetació de ribera (jonc, boga, vimetera i canyís). Per tal d’aconseguir una revegetació del terreny més ràpida i fàcil (25% més ràpida), inclòs en el talús de més difícil accés, s’utilitza la tècnica mecànica de la hidrosembra que consisteix en la projecció-bombament uniforme d’una barreja aquosa de llavors, mulch i altres substàncies d’adob sobre el terreny. Aquests materials asseguren unes condicions favorables de germinació i el mulch concretament una protecció temporal davant l’erosió.

Per tal d’estabilitzar el terreny permanentment es va instal·lar un biorollo, que és una xarxa de filaments múltiples farcida de fibra de coco orgànica que és excel·lent per controlar l’erosió i establir la vegetació ràpidament, especialment la dels marges de rius i vores de corrents d'aigua.
 

El ressorgiment a la superfície del Rec Comtal

Carrer Reixagó, 2
Nou Barris / Vallbona
08033 - Barcelona
Com s'hi va?

En aquest punt, l'aigua del Rec Comtal torna a la superfície, just en el punt on comença el terme municipal de Barcelona

S'assumeix que el Rec Comtal va ser construir pel Comte Mir (o Miró) sobre l'any 1000, tot i que recents estudis remunten la construcció unes dècades i l'atribueixen a l'ocupació àrab de la ciutat.
En qualsevol cas aquesta aigua tenia com a finalitat servior de força motriu pels molins i secundàriament el reg. Amb el pas del temps es va utilitzar per la indústria barcelonina, però mai va tenir una funció important com a aigua de boca. Aquest planol mostra l'abastament d'aigua de la ciutat durant bona part de l'Edat Mitjana

Just al costat del Rec en aquest punt hi ha el camí de vianants que comunica el barri de Can Sant Joan de Montcada, amb el barri de Vallbona de Barcelona.

Durant l'any 2015 aquest tram va ser rehabilitat pel Consorci del Besòs, per tal de facilitar el pas entre el barri de Vallbona i Montcada.

Anteriorment, el pas era molt estret, i sovint desapareixia el camí per l’erosió de l’aigua i per l'excés de canyes que creixien sense control.

La rehabilitació s’ha fet amb la idea de renaturalitzar el Rec Comtal i afavorir la biodiversitat en el seu curs i entorn. Les espècies que s’han plantat són autòctones i pròpies de la vegetació de ribera (jonc, boga, vimetera i canyís). Per tal d’aconseguir una revegetació del terreny més ràpida i fàcil (25% més ràpida), inclòs en el talús de més difícil accés, s’utilitza la tècnica mecànica de la hidrosembra que consisteix en la projecció-bombament uniforme d’una barreja aquosa de llavors, mulch i altres substàncies d’adob sobre el terreny. Aquests materials asseguren unes condicions favorables de germinació i el mulch concretament una protecció temporal davant l’erosió.

Per tal d’estabilitzar el terreny permanentment es va instal·lar un biorollo, que és una xarxa de filaments múltiples farcida de fibra de coco orgànica que és excel·lent per controlar l’erosió i establir la vegetació ràpidament, especialment la dels marges de rius i vores de corrents d'aigua.
 

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1