Carrer Chafarinas

Carrer Chafarinas
Nou Barris
08033
BarcelonaLatitude: 2.1832711951065
Longitude: 41.447487832266  • Zones de vianants o de prioritat invertida


El carrer Chafarinas constitueix un element vertebrador del barri, és un carrer d'ús exclusiu per a vianants, pacificats al trànsit, delimitat i senyalitzat degudament, on la mobilitat de qualsevol vehicle ha de ser pausada amb una limitació de la velocitat per a tots de 30 km/h com a màxim. Setmanalment, es desenvolupen activitats comercials locals.

Carrer Chafarinas

Carrer Chafarinas
Nou Barris / La Trinitat Nova
08033 - Barcelona
Com s'hi va?

El carrer Chafarinas constitueix un element vertebrador del barri, és un carrer d'ús exclusiu per a vianants, pacificats al trànsit, delimitat i senyalitzat degudament, on la mobilitat de qualsevol vehicle ha de ser pausada amb una limitació de la velocitat per a tots de 30 km/h com a màxim. Setmanalment, es desenvolupen activitats comercials locals.