Casal de Gent Gran del Baix Guinardó

Carrer de Taxdirt, 55

08025
BarcelonaLatitude: 2.1675275397711
Longitude: 41.40993106402  • Centre social, cultural o de lleure


Casal de Gent Gran del Baix Guinardó

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1