Casal de Gent Gran Parc del Guinardó

Carrer Garriga i Roca, 64

08041
BarcelonaLatitude: 2.1703040708985
Longitude: 41.42128482322  • Centre social, cultural o de lleure


Casal de Gent Gran Parc del Guinardó