Casal Infantil Canyelles (Escola Tomàs Moro)

Carrer Miguel Hernández, 11
Nou Barris
08042
BarcelonaLatitude: 2.1632604
Longitude: 41.4425856  • Centre social, cultural o de lleure


El Casal Infantil Canyelles és un equipament municipal que forma part del Servei d’Infància del Districte de Nou Barris. Ofereix activitats de lleure. El Casal organitza ludoteca, tallers, sortides, activitats amb altres Casals, Casal d’Estiu i participa en diferents actes i celebracions culturals i lúdiques del districte.

El Casal està ubicat en un espai situat al vestíbul de l’escola i els seus usuaris són majoritàriament alumnes del centre. Per donar cabuda al màxim d’usuaris, el Casal funciona en tres grups:

Petits: de 6 a 8 anys

Grans: de 9 a 12 anys

ESO: 13 i 14 anys

El Casal és gratuït. Tan sols cal abonar l’ import de les sortides que realitza els divendres i les excursions extraordinàries.

Casal Infantil Canyelles (Escola Tomàs Moro)

Carrer Miguel Hernández, 11
Nou Barris / Canyelles
08042 - Barcelona
Com s'hi va?

El Casal Infantil Canyelles és un equipament municipal que forma part del Servei d’Infància del Districte de Nou Barris. Ofereix activitats de lleure. El Casal organitza ludoteca, tallers, sortides, activitats amb altres Casals, Casal d’Estiu i participa en diferents actes i celebracions culturals i lúdiques del districte.

El Casal està ubicat en un espai situat al vestíbul de l’escola i els seus usuaris són majoritàriament alumnes del centre. Per donar cabuda al màxim d’usuaris, el Casal funciona en tres grups:

Petits: de 6 a 8 anys

Grans: de 9 a 12 anys

ESO: 13 i 14 anys

El Casal és gratuït. Tan sols cal abonar l’ import de les sortides que realitza els divendres i les excursions extraordinàries.