Coberta Fernando Pessoa 54

Carrer Fernando Pessoa, 54
Sant Andreu

BarcelonaLatitude: 2.1933148
Longitude: 41.4434816  • Coberta verda
  • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica
  • Instal·lació d'energia eòlica


Coberta de 1085 m2 en forma de "L". 
La coberta està a l'edifici del grup cooperatiu TEB, una iniciativa social per a la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. El seu personal s’encarrega de la construcció i manteniment de la coberta. Està dissenyada com un projecte d’espai ecològic, integrador i sostenible. La coberta utilitza espècies mediterrànies que promouen la presència d'abelles i altres insectes pol·linitzadors i controladors de plagues. També inclou zones de gaudi pels usuaris i zones de cultiu, espai per a fer-hi compost que aprofiti les restes del menjador i treballs de jardineria i emmagatzema l'aigua de pluja per al reg. També té generació fotovoltaica i aerogeneració. 

Automatically translated with Google Translate API.

Coberta Fernando Pessoa 54

Carrer Fernando Pessoa, 54
Sant Andreu / Baró de Viver
Barcelona
Com s'hi va?

Coberta de 1085 m2 en forma de "L". 
La coberta està a l'edifici del grup cooperatiu TEB, una iniciativa social per a la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. El seu personal s’encarrega de la construcció i manteniment de la coberta. Està dissenyada com un projecte d’espai ecològic, integrador i sostenible. La coberta utilitza espècies mediterrànies que promouen la presència d'abelles i altres insectes pol·linitzadors i controladors de plagues. També inclou zones de gaudi pels usuaris i zones de cultiu, espai per a fer-hi compost que aprofiti les restes del menjador i treballs de jardineria i emmagatzema l'aigua de pluja per al reg. També té generació fotovoltaica i aerogeneració. 

Automatically translated with Google Translate API.