Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Ctra. de l’Església, 92
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
08017
Barcelonahttp://www.parcnaturalcollserola.cat


Latitude: 2.1009937904969
Longitude: 41.419816491763


Facebook
Twitter
Instagram

  • Espai d'interès natural
  • Membre de Barcelona + Sostenible


El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que té per objectiu la gestió i desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola. Està constituït per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els nou municipis amb territori al Parc: El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.
Els òrgans de govern són:
 
- Assemblea General
És l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. La composició de l’Assemblea General és de 10 membres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 10 membres de la Diputació de Barcelona, 2 membres de la Generalitat de Catalunya i un membre de cada Ajuntament adherit al Consorci.
 
- Comissió Executiva
És un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posta en marxa de les decisions preses en l'Assemblea General.
La seva composició es de 21 membres dels quals com a mínim 5 són representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 5 de la Diputació de Barcelona i 3 de la Generalitat de Catalunya, sense que els designats hagin de ser necessàriament membres de l’Assemblea General.
 
- Consell Consultiu
És l’òrgan de participació del Consorci, al costat dels òrgans de govern i d’administració. Les funcions del Consell són, entre d’altres, les d’informació, consulta i assessorament respecte al Pla d’actuacions del Consorci.
 
- Consell Científic Assessor
El decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, és el que estableix la creació d’aquest òrgan. El Consell Científic Assessor té per objectiu assessorar, a partir del coneixement científic, l’òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions a portar a terme.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Fotografia: Màrian Navarro Navarro
Ctra. de l’Església, 92
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes / Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
08017 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.parcnaturalcollserola.cat Facebook Twitter Instagram
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que té per objectiu la gestió i desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola. Està constituït per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els nou municipis amb territori al Parc: El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.
Els òrgans de govern són:
 
- Assemblea General
És l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. La composició de l’Assemblea General és de 10 membres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 10 membres de la Diputació de Barcelona, 2 membres de la Generalitat de Catalunya i un membre de cada Ajuntament adherit al Consorci.
 
- Comissió Executiva
És un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posta en marxa de les decisions preses en l'Assemblea General.
La seva composició es de 21 membres dels quals com a mínim 5 són representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 5 de la Diputació de Barcelona i 3 de la Generalitat de Catalunya, sense que els designats hagin de ser necessàriament membres de l’Assemblea General.
 
- Consell Consultiu
És l’òrgan de participació del Consorci, al costat dels òrgans de govern i d’administració. Les funcions del Consell són, entre d’altres, les d’informació, consulta i assessorament respecte al Pla d’actuacions del Consorci.
 
- Consell Científic Assessor
El decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, és el que estableix la creació d’aquest òrgan. El Consell Científic Assessor té per objectiu assessorar, a partir del coneixement científic, l’òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions a portar a terme.