Cooperativa Roba Amiga

Carrer Ramon Llull, s/n

08930
Sant Adrià del Besòshttp://www.robaamiga.cat


Latitude: 0
Longitude: 0


Facebook
Twitter

  • Empreses d'economia social i solidària
  • Membre de Barcelona + Sostenible
  • Botigues de segona mà
  • Contenidor de recollida de roba


El consorci d'entitats de la Cooperativa Roba Amiga està format en l'actualitat per les següents empreses d'inserció: Formació i Treball, ADAD-L'Encant, Solidança, Troballes i Recibaix, i té per objectiu modernitzar el sector en termes d'eficiència i rendibilitat, fent el procés de gestió de la roba de segona mà a Catalunya més eficient, per reduir al màxim els residus tèxtils a través d'un model que promogui la inserció de persones en situació o amb risc d'exclusió social.
La missió
La recollida selectiva de roba usada, roba de llar, sabates i altres residus tèxtils per a la seva revaloració a través de la reutilització i el reciclatge, mitjançant un model de negoci eficient, que fomenti la integració de persones. PEr això disposa d'una xarxa de botigues i contenidors de recollida de roba.
La visió
Ser la referència en la gestió de residus tèxtils a nivell nacional mitjançant un model sostenible, econòmicament rendible i socialment integrador.
Els valors
Ser la referència en la gestió del residu tèxtil significa: Impulsar un model de gestió professionalitzat per al residu tèxtil.
Significa ser reconegut per la societat, per les empreses, l'administració i els mitjans de comunicació com una empresa responsable envers el medi ambient, la integració de les persones i el foment del comerç just.
Ser una referència com a model d'inserció laboral.
 

Cooperativa Roba Amiga

Carrer Ramon Llull, s/n
08930 - Sant Adrià del Besòs
Com s'hi va?

 http://www.robaamiga.cat Facebook Twitter
El consorci d'entitats de la Cooperativa Roba Amiga està format en l'actualitat per les següents empreses d'inserció: Formació i Treball, ADAD-L'Encant, Solidança, Troballes i Recibaix, i té per objectiu modernitzar el sector en termes d'eficiència i rendibilitat, fent el procés de gestió de la roba de segona mà a Catalunya més eficient, per reduir al màxim els residus tèxtils a través d'un model que promogui la inserció de persones en situació o amb risc d'exclusió social.
La missió
La recollida selectiva de roba usada, roba de llar, sabates i altres residus tèxtils per a la seva revaloració a través de la reutilització i el reciclatge, mitjançant un model de negoci eficient, que fomenti la integració de persones. PEr això disposa d'una xarxa de botigues i contenidors de recollida de roba.
La visió
Ser la referència en la gestió de residus tèxtils a nivell nacional mitjançant un model sostenible, econòmicament rendible i socialment integrador.
Els valors
Ser la referència en la gestió del residu tèxtil significa: Impulsar un model de gestió professionalitzat per al residu tèxtil.
Significa ser reconegut per la societat, per les empreses, l'administració i els mitjans de comunicació com una empresa responsable envers el medi ambient, la integració de les persones i el foment del comerç just.
Ser una referència com a model d'inserció laboral.