Corredor verd del passeig Sant Joan

Passeig de Sant Joan, 1
Eixample
08010
BarcelonaLatitude: 2.1795468185546
Longitude: 41.391751738844  • Corredor verd urbà


Intervenció feta entre els anys 2010 i 2015. Dues noves alineacions d’arbres a ambdós costats de l’arbrat centenari existent, conformen un àmbit d’ombra natural que acull les zones d’estar, jocs infantils i terrasses de bar. Per garantir la sostenibilitat d’aquest nou eix s’assegura un bon comportament drenant del subsòl i s'assumeix el repte d’incorporar un sistema de paviments mixtos en l’àmbit arbrat. El tractament del sòl, amb paviments mixtos i els sistema de reg automàtic que aprofita les aigües freàtiques, és clau per assegurar els substrat drenant que garanteix la supervivència de la vegetació. La incorporació d’un sistema d’arbustos autòctons acompanyant aquest arbrat contribueix a enriquir la biodiversitat i el subsòl.

Font: http://www.uubarcelona.com/index.php/espai-public/item/remodelacio-del-passeig-de-sant-joan-entre-arc-de-triomf-i-placa-tetuan

Corredor verd del passeig Sant Joan

Passeig de Sant Joan, 1
Eixample / Dreta de l'Eixample
08010 - Barcelona
Com s'hi va?

Intervenció feta entre els anys 2010 i 2015. Dues noves alineacions d’arbres a ambdós costats de l’arbrat centenari existent, conformen un àmbit d’ombra natural que acull les zones d’estar, jocs infantils i terrasses de bar. Per garantir la sostenibilitat d’aquest nou eix s’assegura un bon comportament drenant del subsòl i s'assumeix el repte d’incorporar un sistema de paviments mixtos en l’àmbit arbrat. El tractament del sòl, amb paviments mixtos i els sistema de reg automàtic que aprofita les aigües freàtiques, és clau per assegurar els substrat drenant que garanteix la supervivència de la vegetació. La incorporació d’un sistema d’arbustos autòctons acompanyant aquest arbrat contribueix a enriquir la biodiversitat i el subsòl.

Font: http://www.uubarcelona.com/index.php/espai-public/item/remodelacio-del-passeig-de-sant-joan-entre-arc-de-triomf-i-placa-tetuan