http://www.ecomatters.es


Latitude: 0
Longitude: 0



  • Membre de Barcelona + Sostenible
  • Empresa de béns o serveis per la sostenibilitat


Consultoria en sostenibilitat i seguretat química. Ajuda a les empreses per definir el seu camí cap a la sostenibilitat, centrant-se en aquells aspectes que aporten valor al seu cas particular. Els seus projectes s'ajusten a les necessitats de cada organització en funció del seu nivell de maduresa, la seva visió i les característiques pròpies del negoci.
 
Ecomatters defineix estratègies de sostenibilitat i realitza estudis concrets per quantificar l'impacte social, ambiental i econòmic de l'empresa o de productes o serveis. Entre altres, calcula la petjada ambiental de productes i serveis, els costos al llarg del seu cicle de vida, realitza inventaris d'emissions, o fa estudis d'eco-eficiència. A més, ajuda a les empreses a comunicar les seves accions i resultats mirant a la sostenibilitat com un component clau per a l'aportació de valor.

https://www.linkedin.com/company/3174672
 

Ecomatters


 http://www.ecomatters.es
Consultoria en sostenibilitat i seguretat química. Ajuda a les empreses per definir el seu camí cap a la sostenibilitat, centrant-se en aquells aspectes que aporten valor al seu cas particular. Els seus projectes s'ajusten a les necessitats de cada organització en funció del seu nivell de maduresa, la seva visió i les característiques pròpies del negoci.
 
Ecomatters defineix estratègies de sostenibilitat i realitza estudis concrets per quantificar l'impacte social, ambiental i econòmic de l'empresa o de productes o serveis. Entre altres, calcula la petjada ambiental de productes i serveis, els costos al llarg del seu cicle de vida, realitza inventaris d'emissions, o fa estudis d'eco-eficiència. A més, ajuda a les empreses a comunicar les seves accions i resultats mirant a la sostenibilitat com un component clau per a l'aportació de valor.

https://www.linkedin.com/company/3174672