Carrer A, 26
Sants - Montjuïc
08040
Barcelonawww.ecoparcbcn.com


Latitude: 2.1344924
Longitude: 41.3254944  • Instal·lació de tractament de residus


L'Ecoparc de Barcelona és un equipament ambiental per tractar de manera integral els residus de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aprofitem els residus municipals orgànics i indiferenciats (contenidors marró i gris) a través de diversos tractaments, com la selecció de materials valoritzables, el compostatge i la metanització.

Estem al servei de la població i dels municipis que fan recollida selectiva, a partir del compromís que vam adquirir al Programa metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM).

Ecoparc 1

Carrer A, 26
Sants - Montjuïc / La Marina del Prat Vermell
08040 - Barcelona
Com s'hi va?

 www.ecoparcbcn.com
L'Ecoparc de Barcelona és un equipament ambiental per tractar de manera integral els residus de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aprofitem els residus municipals orgànics i indiferenciats (contenidors marró i gris) a través de diversos tractaments, com la selecció de materials valoritzables, el compostatge i la metanització.

Estem al servei de la població i dels municipis que fan recollida selectiva, a partir del compromís que vam adquirir al Programa metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM).