Taula Eix Pere IV

Carrer de Pere IV
Sant Martí
08005
Barcelona


https://eixpereiv.org/


Latitude: 2.1963302277222
Longitude: 41.400907133729


Twitter

  • Associació i moviments veïnal
  • Urbanisme sostenible
  • Espai comunitari i autogestionat


"El carrer Pere IV és avui un lloc de canvi de paradigma econòmic, urbà i de relacions ciutadanes”
La renovació urbanística dels darrers decennis al litoral nord de la ciutat ha ignorat i menystingut el carrer de Pere IV, l’eix patrimonial que ha estructurat urbanament i econòmicament els barris del litoral de Sant Martí en els seus quasi 250 anys d’història. El carrer de Pere IV és avui la imatge d’un model d’intervenció i desenvolupament urbà que no ha pres en consideració els seus valors patrimonials, històrics, paisatgístics, humans… L’estat d’abandó i de degradació actual evidencia la fi d’aquest model que ha perdut vigència.

“Pere IV és ara una oportunitat per assajar una nova forma de fer ciutat”
Reprendre i completar la transformació urbana al Poblenou comporta intervenir a l’eix de Pere IV, element urbà de primer ordre per posició i traçat, per vàlua patrimonial, per història i singularitat paisatgística, per potencial econòmic i per dotació de recursos de sòl i d’equipaments. La transformació urbana ha de respondre a les necessitats de les persones, sense la subordinació als interessos econòmics particulars que l’han condicionat en el passat.

“La revitalització socioeconòmica de l’eix Pere IV ha d’optar per un nou desenvolupament urbà amb uns altres valors”
Per recosir com una cremallera el teixit urbà a banda i banda de la Diagonal, transitant cap a un nou escenari per desenvolupar una economia socialment rendible i nous usos culturals i cívics amb l’aprofitament intel·ligent dels recursos disponibles.

OBJECTIUS DE LA TAULA PERE IV
La Taula Eix Pere IV, constituïda el 28 de maig de 2014, té per objectiu imprimir nova activitat cívica, cultural i econòmica a Pere IV i entorns, alhora que ha de contribuir a crear una major cohesió social en el territori, evitant la fragmentació urbana ara existent.
Aprofitar l’impuls del pla municipal d’urbanització del carrer Pere IV, que facilitarà la millora de l’espai públic i la represa de la transformació urbana a l’àrea del nou eixample del Poblenou, per tal d’evitar el perill de gentrificació del barri prou malmès degut a les dinàmiques especulatives que ha patit en els darrers anys.
És un lloc de trobada de les persones, col·lectius i agents no institucionals del territori que vulguin aportar projectes i impulsar iniciatives. Actua a través de tres comissions: Projectes, Urbanisme i Organització, i es reuneix regularment per decidir les orientacions i la gestió dels projectes. Té la voluntat de convocar obertament el barri per informar i debatre amb el conjunt de la ciutadania.
Vol actual com un think tank a l’entorn de les estratègies de transformació urbana als barris del Poblenou. I donarà suport tècnic i de gestió per portar a terme projectes amb interlocució amb agents institucionals, culturals i econòmics en la línia abans descrita. Promourà també actes culturals, artístics i socials de divulgació del model de fer ciutat.
Es proposa promoure llocs de treball local, preferentment per a col·lectius vulnerables, en la línia de les régies de quartier a França mitjançant l’oferiment de gestió, manteniment i serveis locals. S’inspira en el model dels barris cooperatius.

Entitas sòcies i col·laboradores:
Biciclot
​AVV Poblenou
La Fàbrica
Alencop
Hospice
Diomcoop
Trinijove
Emelcat
Macus
P9Artiu
Associació cultural FMTs
Mammaproof
Larre Larre
Fundació IRES
Club Futbol Sala Rosario Central Catalunya
Benvinguts Refugiats
Cuchara

Taula Eix Pere IV

Carrer de Pere IV
Sant Martí / El Poblenou
08005 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://eixpereiv.org/ Twitter
"El carrer Pere IV és avui un lloc de canvi de paradigma econòmic, urbà i de relacions ciutadanes”
La renovació urbanística dels darrers decennis al litoral nord de la ciutat ha ignorat i menystingut el carrer de Pere IV, l’eix patrimonial que ha estructurat urbanament i econòmicament els barris del litoral de Sant Martí en els seus quasi 250 anys d’història. El carrer de Pere IV és avui la imatge d’un model d’intervenció i desenvolupament urbà que no ha pres en consideració els seus valors patrimonials, històrics, paisatgístics, humans… L’estat d’abandó i de degradació actual evidencia la fi d’aquest model que ha perdut vigència.

“Pere IV és ara una oportunitat per assajar una nova forma de fer ciutat”
Reprendre i completar la transformació urbana al Poblenou comporta intervenir a l’eix de Pere IV, element urbà de primer ordre per posició i traçat, per vàlua patrimonial, per història i singularitat paisatgística, per potencial econòmic i per dotació de recursos de sòl i d’equipaments. La transformació urbana ha de respondre a les necessitats de les persones, sense la subordinació als interessos econòmics particulars que l’han condicionat en el passat.

“La revitalització socioeconòmica de l’eix Pere IV ha d’optar per un nou desenvolupament urbà amb uns altres valors”
Per recosir com una cremallera el teixit urbà a banda i banda de la Diagonal, transitant cap a un nou escenari per desenvolupar una economia socialment rendible i nous usos culturals i cívics amb l’aprofitament intel·ligent dels recursos disponibles.

OBJECTIUS DE LA TAULA PERE IV
La Taula Eix Pere IV, constituïda el 28 de maig de 2014, té per objectiu imprimir nova activitat cívica, cultural i econòmica a Pere IV i entorns, alhora que ha de contribuir a crear una major cohesió social en el territori, evitant la fragmentació urbana ara existent.
Aprofitar l’impuls del pla municipal d’urbanització del carrer Pere IV, que facilitarà la millora de l’espai públic i la represa de la transformació urbana a l’àrea del nou eixample del Poblenou, per tal d’evitar el perill de gentrificació del barri prou malmès degut a les dinàmiques especulatives que ha patit en els darrers anys.
És un lloc de trobada de les persones, col·lectius i agents no institucionals del territori que vulguin aportar projectes i impulsar iniciatives. Actua a través de tres comissions: Projectes, Urbanisme i Organització, i es reuneix regularment per decidir les orientacions i la gestió dels projectes. Té la voluntat de convocar obertament el barri per informar i debatre amb el conjunt de la ciutadania.
Vol actual com un think tank a l’entorn de les estratègies de transformació urbana als barris del Poblenou. I donarà suport tècnic i de gestió per portar a terme projectes amb interlocució amb agents institucionals, culturals i econòmics en la línia abans descrita. Promourà també actes culturals, artístics i socials de divulgació del model de fer ciutat.
Es proposa promoure llocs de treball local, preferentment per a col·lectius vulnerables, en la línia de les régies de quartier a França mitjançant l’oferiment de gestió, manteniment i serveis locals. S’inspira en el model dels barris cooperatius.

Entitas sòcies i col·laboradores:
Biciclot
​AVV Poblenou
La Fàbrica
Alencop
Hospice
Diomcoop
Trinijove
Emelcat
Macus
P9Artiu
Associació cultural FMTs
Mammaproof
Larre Larre
Fundació IRES
Club Futbol Sala Rosario Central Catalunya
Benvinguts Refugiats
Cuchara

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1