Escola Montseny

Carrer Torrent del Remei, 2-10
Gràcia
08023
Barcelonahttp://www.xtec.cat/centres/a8002204


Latitude: 2.1484153581276
Longitude: 41.415733603966


Twitter

  • Escoles + Sostenibles
  • Compostatge comunitari i escolar
  • Mercat o punt d'intercanvi
  • Contenidor de recollida de roba
  • Hort urbà i jardí comunitari
  • Mur verd
  • Estació meteorològica
  • Camí escolar
  • Espai amic dels infants


Escola Montseny

Carrer Torrent del Remei, 2-10
Gràcia / Vallcarca i els Penitents
08023 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.xtec.cat/centres/a8002204 Twitter

Millorem l'Aula de Natura de l'Escola Montseny. Projecte Inici o millora 2019-2020