Espai Jove Les Basses

Plaça de les Basses de la Peira, 5-9

08031
BarcelonaLatitude: 2.1691876753327
Longitude: 41.431007634605  • Centre social, cultural o de lleure


Espai Jove Les Basses

Plaça de les Basses de la Peira, 5-9
08031 - Barcelona
Com s'hi va?