Facultat de Geologia Universitat de Barcelona

Carrer de Martí i Franquès, s/n
Les Corts
08028
Barcelona

http://www.ub.edu/geologia/


Latitude: 2.1189828
Longitude: 41.3834782  • Institució o centre de recerca


La Facultat de Geologia es creà l’any 1974, en dividir-se en cinc facultats l’antiga Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona. Fins al 1988 la Facultat s’ubicà a l’edifici històric de la Universitat, i des d’aleshores té la seu al campus de Pedralbes.
La Facultat s’organitza en dos departaments: el Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà (a partir de la fusió dels departaments d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines i de Geodinàmica i Geofísica) i el Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada (integrat pels antics departaments de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals i de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica).
A més, l’Escola de Gemmologia també forma part d’aquesta facultat.

Ensenyaments
A la Facultat s’imparteixen tres ensenyaments: Grau de Ciències del Mar, Grau de Geologia i Grau d'Enginyeria Geològica i Ambiental. A més, es participa en els ensenyaments de Química, Física, Ciències Ambientals, Geografia i Història, Enginyeria de Materials i Biologia.

Els estudis de Geologia a la Universitat de Barcelona es remunten a l’any 1910, quan es creà a Espanya la llicenciatura de Ciències Naturals. L’any 1953 aquesta llicenciatura s’escindí en les de Geologia i Biologia. El Grau de Geologia té per objectiu l’ensenyament de la composició, l’estructura, la morfologia i la història de la Terra, i dels mètodes de treball que s’hi apliquen. Les classes pràctiques tenen una importància rellevant, en particular les pràctiques de camp. Durant la carrera, els estudiants fan uns vuitanta dies de treball de camp, guiats per professors, en el marc de les assignatures obligatòries, i tenen una oferta addicional d’uns setanta dies de camp en les optatives.
El 1990 la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya crearen conjuntament l’ensenyament d’Enginyeria Geològica. L’objectiu d’aquestes estudis és oferir coneixements dels principis i dels mètodes de treball de la geologia, integrats amb els coneixements tecnològics propis de l’enginyeria. Per aquesta raó, imparteixen aquest ensenyament la Facultat de Geologia i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. Els estudiants cursen assignatures als dos centres, ambdós ubicats al campus de Pedralbes.
El curs 2015-2016 es va encetar el grau de Ciències del Mar a la Facultat, en estreta col·laboració amb la Facultat de Biologia, i amb la participació d'altres facultats de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest grau representa la consolidació i estructuració definitiva dels estudis de Ciències del Mar a Catalunya, després de trenta anys de programa de doctorat de Ciències del Mar i de gairebé deu anys de màster d’Oceanografia i Gestió del Medi Marí.

Recerca
Els professors de la Facultat s’organitzen en grups de recerca, alguns dels quals són de caràcter interdepartamental, interuniversitari o estan relacionats amb altres centres de recerca, especialment el CSIC. Els grups de recerca consolidats en què participa el professorat són els següents: Cristal·lografia, Geociències Marines, Geodinàmica i Anàlisi de Conques, Geologia Econòmica i Ambiental i Hidrologia, Geologia Sedimentària, Geoquímica de Fluids, Mineralogia Aplicada i Medi Ambient, Petrologia i Geoquímica Fonamental i Aplicada, Recursos Minerals, Recursos Minerals, Riscos Naturals, i Geologia i Tectònica de Sòcols (UAB-UB). La recerca està finançada per fonts locals i internacionals, i tant per agències públiques de finançament com per empreses i institucions.
La Facultat de Geologia, juntament amb l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (CSIC), edita la revista Geologica Acta, en què es publiquen articles de recerca o conjunts de treballs temàtics, conceptuals i regionals en l’àmbit de les ciències de la Terra. En especial, pretén estimular la difusió dels resultats de les investigacions que es fan als països de l’àrea mediterrània, de Llatinoamèrica i del Carib.

Facultat de Geologia Universitat de Barcelona

Carrer de Martí i Franquès, s/n
Les Corts / La Maternitat i Sant Ramon
08028 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.ub.edu/geologia/
La Facultat de Geologia es creà l’any 1974, en dividir-se en cinc facultats l’antiga Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona. Fins al 1988 la Facultat s’ubicà a l’edifici històric de la Universitat, i des d’aleshores té la seu al campus de Pedralbes.
La Facultat s’organitza en dos departaments: el Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà (a partir de la fusió dels departaments d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines i de Geodinàmica i Geofísica) i el Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada (integrat pels antics departaments de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals i de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica).
A més, l’Escola de Gemmologia també forma part d’aquesta facultat.

Ensenyaments
A la Facultat s’imparteixen tres ensenyaments: Grau de Ciències del Mar, Grau de Geologia i Grau d'Enginyeria Geològica i Ambiental. A més, es participa en els ensenyaments de Química, Física, Ciències Ambientals, Geografia i Història, Enginyeria de Materials i Biologia.

Els estudis de Geologia a la Universitat de Barcelona es remunten a l’any 1910, quan es creà a Espanya la llicenciatura de Ciències Naturals. L’any 1953 aquesta llicenciatura s’escindí en les de Geologia i Biologia. El Grau de Geologia té per objectiu l’ensenyament de la composició, l’estructura, la morfologia i la història de la Terra, i dels mètodes de treball que s’hi apliquen. Les classes pràctiques tenen una importància rellevant, en particular les pràctiques de camp. Durant la carrera, els estudiants fan uns vuitanta dies de treball de camp, guiats per professors, en el marc de les assignatures obligatòries, i tenen una oferta addicional d’uns setanta dies de camp en les optatives.
El 1990 la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya crearen conjuntament l’ensenyament d’Enginyeria Geològica. L’objectiu d’aquestes estudis és oferir coneixements dels principis i dels mètodes de treball de la geologia, integrats amb els coneixements tecnològics propis de l’enginyeria. Per aquesta raó, imparteixen aquest ensenyament la Facultat de Geologia i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. Els estudiants cursen assignatures als dos centres, ambdós ubicats al campus de Pedralbes.
El curs 2015-2016 es va encetar el grau de Ciències del Mar a la Facultat, en estreta col·laboració amb la Facultat de Biologia, i amb la participació d'altres facultats de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest grau representa la consolidació i estructuració definitiva dels estudis de Ciències del Mar a Catalunya, després de trenta anys de programa de doctorat de Ciències del Mar i de gairebé deu anys de màster d’Oceanografia i Gestió del Medi Marí.

Recerca
Els professors de la Facultat s’organitzen en grups de recerca, alguns dels quals són de caràcter interdepartamental, interuniversitari o estan relacionats amb altres centres de recerca, especialment el CSIC. Els grups de recerca consolidats en què participa el professorat són els següents: Cristal·lografia, Geociències Marines, Geodinàmica i Anàlisi de Conques, Geologia Econòmica i Ambiental i Hidrologia, Geologia Sedimentària, Geoquímica de Fluids, Mineralogia Aplicada i Medi Ambient, Petrologia i Geoquímica Fonamental i Aplicada, Recursos Minerals, Recursos Minerals, Riscos Naturals, i Geologia i Tectònica de Sòcols (UAB-UB). La recerca està finançada per fonts locals i internacionals, i tant per agències públiques de finançament com per empreses i institucions.
La Facultat de Geologia, juntament amb l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (CSIC), edita la revista Geologica Acta, en què es publiquen articles de recerca o conjunts de treballs temàtics, conceptuals i regionals en l’àmbit de les ciències de la Terra. En especial, pretén estimular la difusió dels resultats de les investigacions que es fan als països de l’àrea mediterrània, de Llatinoamèrica i del Carib.

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1