Foment del Treball Nacional

Via Laietana, 32-34
Ciutat Vella
08003
Barcelonahttp://www.foment.com


Latitude: 2.1774236
Longitude: 41.3851127


Facebook
Twitter
Google+

  • Membre de Barcelona + Sostenible


Foment del Treball Nacional és la confederació que representa, des del 1771, a empresaris i a la indústria catalana. Com a organització independent, privada i sense ànim de lucre, acollida al dret constitucional i legal d'associació dels empresaris, es regeix amb criteris democràtics per representants elegits lliurement.

Sostenibilitat, medi ambient i empresa: una relació que va més enllà de l’estricte marc legislatiu. És, sens dubte, un eix més en la gestió de l’empresa i una oportunitat per al desenvolupament de noves empreses que ofereixen productes i serveis associats als reptes ambientals.

Fer compatible la defensa dels principis generals de la llibertat de mercat amb el compromís mediambiental és un dels eixos vertebradors de Foment del Treball.

Línies d'Acció
Seguiment i posicionament de l’evolució legislativa als diferents nivells competencials en matèria d’aigües, canvi climàtic, residus, qualitat de l’aire, intervenció administrativa ambiental, responsabilitat ambiental, eficiència en l’ús dels recursos, producció i consum sostenible.

En l’àmbit de la gestió, posar en valor les accions realitzades per les empreses de Catalunya en els darrers vint anys.

Afavorir la detecció de noves oportunitats de negoci.

Reforçar l’accés a la informació i a les línies de suport europees i estatals, a fi d’afavorir els processos d’innovació de l’activitat industrial obsoleta, sovint amb derivades ambientals.

Reforçar Foment com a punt de trobada de nous sectors econòmics consolidats al voltant de l’eix de la sostenibilitat i fer-ho compatible amb la defensa dels principis generals de la llibertat de mercat.

Donar empara a emprenedors orientats en aquesta línia.

Integrar sectors d’activitat inicialment aliens a regulacions específiques de caràcter ambiental, que passen a ser estratègics com a centre del problema i també com a solució. Són exemples: vehicles, infraestructures, serveis de transport i logística.

Foment del Treball Nacional

Via Laietana, 32-34
Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
08003 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.foment.com Facebook Twitter Google+
Foment del Treball Nacional és la confederació que representa, des del 1771, a empresaris i a la indústria catalana. Com a organització independent, privada i sense ànim de lucre, acollida al dret constitucional i legal d'associació dels empresaris, es regeix amb criteris democràtics per representants elegits lliurement.

Sostenibilitat, medi ambient i empresa: una relació que va més enllà de l’estricte marc legislatiu. És, sens dubte, un eix més en la gestió de l’empresa i una oportunitat per al desenvolupament de noves empreses que ofereixen productes i serveis associats als reptes ambientals.

Fer compatible la defensa dels principis generals de la llibertat de mercat amb el compromís mediambiental és un dels eixos vertebradors de Foment del Treball.

Línies d'Acció
Seguiment i posicionament de l’evolució legislativa als diferents nivells competencials en matèria d’aigües, canvi climàtic, residus, qualitat de l’aire, intervenció administrativa ambiental, responsabilitat ambiental, eficiència en l’ús dels recursos, producció i consum sostenible.

En l’àmbit de la gestió, posar en valor les accions realitzades per les empreses de Catalunya en els darrers vint anys.

Afavorir la detecció de noves oportunitats de negoci.

Reforçar l’accés a la informació i a les línies de suport europees i estatals, a fi d’afavorir els processos d’innovació de l’activitat industrial obsoleta, sovint amb derivades ambientals.

Reforçar Foment com a punt de trobada de nous sectors econòmics consolidats al voltant de l’eix de la sostenibilitat i fer-ho compatible amb la defensa dels principis generals de la llibertat de mercat.

Donar empara a emprenedors orientats en aquesta línia.

Integrar sectors d’activitat inicialment aliens a regulacions específiques de caràcter ambiental, que passen a ser estratègics com a centre del problema i també com a solució. Són exemples: vehicles, infraestructures, serveis de transport i logística.