Fuel Poverty Group

Carrer de Quevedo, 2
Gràcia
08012
Barcelona


http://energiajusta.org/


Latitude: 2.162964
Longitude: 41.4020031  • Serveis de suport i ajuda mútua
  • Entitat ambiental


El Fuel Poverty Group és un projecte conjunt entre l'Associació Ecoserveis i la Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament. Es tracta d'un projecte de lluita contra la pobresa energètica. Un equip de voluntaris realitzen les accions del projecte que es basa en tres potes:

- intervenció: Es fa atenció personaliztada a persones en risc per ajudar-los en els seus tràmits amb les companyies elèctriques (tramitar bo social, baixada de potència, reclamacions, etc) i es donen consells d'estalvi. També es duen a terme actuacions en els domicilis de persones que pateixen pobresa energètica per millorar-ne l'eficiència. 

- formació: es realitzen tallers d'eficiència energètica en centres de serveis socials, casals, i d'¡altres espais on podem trobar població vulnerable on s'explica què ens indica una factura de llum i gas, es donen consells d'estalvi i eficiència energètica, s'informa dels bons socials i drets dels consumidors, entre altres.

- sensibilització: duem a terme tasques de sensibilització mitjançant presentacions en diversos espais i a través del nostre blog (http://energiajusta.org) i de les nostres xarxes socials.
 

Fuel Poverty Group

Carrer de Quevedo, 2
Gràcia / Vila de Gràcia
08012 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://energiajusta.org/
El Fuel Poverty Group és un projecte conjunt entre l'Associació Ecoserveis i la Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament. Es tracta d'un projecte de lluita contra la pobresa energètica. Un equip de voluntaris realitzen les accions del projecte que es basa en tres potes:

- intervenció: Es fa atenció personaliztada a persones en risc per ajudar-los en els seus tràmits amb les companyies elèctriques (tramitar bo social, baixada de potència, reclamacions, etc) i es donen consells d'estalvi. També es duen a terme actuacions en els domicilis de persones que pateixen pobresa energètica per millorar-ne l'eficiència. 

- formació: es realitzen tallers d'eficiència energètica en centres de serveis socials, casals, i d'¡altres espais on podem trobar població vulnerable on s'explica què ens indica una factura de llum i gas, es donen consells d'estalvi i eficiència energètica, s'informa dels bons socials i drets dels consumidors, entre altres.

- sensibilització: duem a terme tasques de sensibilització mitjançant presentacions en diversos espais i a través del nostre blog (http://energiajusta.org) i de les nostres xarxes socials.
 

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1