Fundació Maria Raventos

La Plantada, 1
Sarrià - Sant Gervasi
08017
Barcelonahttp://www.fmraventos.org


Latitude: 2.1206775000001
Longitude: 41.4067908


Twitter
Instagram

  • Serveis de suport i ajuda mútua
  • Centre social, cultural o de lleure
  • Jardí privat
  • Membre de Barcelona + Sostenible


La Fundació Maria Raventós és una organització no lucrativa d’acció social i educativa ubicada al barri de Sarrià de la ciutat de Barcelona. Des de fa més de seixanta anys, es dediquen a acollir i acompa­nyar noies i mares en risc d’exclusió social, per tal de facilitar la seva inserció social i laboral.

L'acompanyent de dones joves en risc, especialment mares amb infants menors de 6 anys, en la seva emancipació es desenvolupa a través de tres projectes: residència maternal, pisos de suport i l'escola bressol Maria Raventós.

Fundació Maria Raventos

La Plantada, 1
Sarrià - Sant Gervasi / Sarrià
08017 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.fmraventos.org Twitter Instagram
La Fundació Maria Raventós és una organització no lucrativa d’acció social i educativa ubicada al barri de Sarrià de la ciutat de Barcelona. Des de fa més de seixanta anys, es dediquen a acollir i acompa­nyar noies i mares en risc d’exclusió social, per tal de facilitar la seva inserció social i laboral.

L'acompanyent de dones joves en risc, especialment mares amb infants menors de 6 anys, en la seva emancipació es desenvolupa a través de tres projectes: residència maternal, pisos de suport i l'escola bressol Maria Raventós.