Habitatges en dret de superfície de Roc Boronat, 108

Roc Boronat, 108
Sant Martí
08018
Barcelona

http://www.pmhb.org/promocio.asp?gc_id=20141&id=3&subid=1&tipus=Dret+de+superf%EDcie


Latitude: 2.1955355
Longitude: 41.4021367  • Organització amb certificació ambiental
  • Urbanisme sostenible
  • Edifici sostenible
  • Xarxa de distribució de fred i calor


Els habitatges en dret de superfície, del Patronat Municipal de l'Habitatge i l'Institut de Municipal d'Habitatge i Rehabilitació, situats a Roc Boronat, 108, del districte de Sant Martí, formen part d'una construcció que es va iniciar el 2009 i va ser dissenyada per l’equip de SaAS (Joan Sabaté, Horacio Espeche, Neus Ayza). L’edifici de l’Ajuntament és el primer plurifamiliar acabat a Barcelona que obté una lletra A en qualificació energètica, segons l’Institut Català de l’Energia (ICAEN). L’edifici està connectat a la xarxa de Districlima per subministrar calor per a l’escalfament de l’aigua calenta sanitària i la calefacció. Aquest sistema, que permetrà un 20% d’estalvi en el consum elèctric i una reducció del 50% d’emissions de CO2, es basa en l’aprofitament de vapor residual de la revalorització energètica de residus urbans. L’edifici té un consum energètic anual de 93.758, 40 kWh i una emissió de CO2 de 24.090,70 kg, segons les dades obtingudes pel programa Calener VYP per a condicions normals de funcionament i ocupació.
A més de la connexió a Districlima, l’edifici incorpora altres sistemes que milloren la seva eficiència energètica, com ara un aïllament superior als establerts per normativa, façanes ventilades, obertures amb protecció solar, mecanismes economitzadors a aixetes i cisternes, instal·lació per a electrodomèstics bitèrmics, detectors de presència, ascensors de baix consum, etc
L'edifici va rebre el premi a la Promoció Immobiliària més Sostenible 2012, concedit per Endesa. 

Habitatges en dret de superfície de Roc Boronat, 108

Roc Boronat, 108
Sant Martí / El Parc i la Llacuna del Poblenou
08018 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.pmhb.org/promocio.asp?gc_id=20141&id=3&subid=1&tipus=Dret+de+superf%EDcie
Els habitatges en dret de superfície, del Patronat Municipal de l'Habitatge i l'Institut de Municipal d'Habitatge i Rehabilitació, situats a Roc Boronat, 108, del districte de Sant Martí, formen part d'una construcció que es va iniciar el 2009 i va ser dissenyada per l’equip de SaAS (Joan Sabaté, Horacio Espeche, Neus Ayza). L’edifici de l’Ajuntament és el primer plurifamiliar acabat a Barcelona que obté una lletra A en qualificació energètica, segons l’Institut Català de l’Energia (ICAEN). L’edifici està connectat a la xarxa de Districlima per subministrar calor per a l’escalfament de l’aigua calenta sanitària i la calefacció. Aquest sistema, que permetrà un 20% d’estalvi en el consum elèctric i una reducció del 50% d’emissions de CO2, es basa en l’aprofitament de vapor residual de la revalorització energètica de residus urbans. L’edifici té un consum energètic anual de 93.758, 40 kWh i una emissió de CO2 de 24.090,70 kg, segons les dades obtingudes pel programa Calener VYP per a condicions normals de funcionament i ocupació.
A més de la connexió a Districlima, l’edifici incorpora altres sistemes que milloren la seva eficiència energètica, com ara un aïllament superior als establerts per normativa, façanes ventilades, obertures amb protecció solar, mecanismes economitzadors a aixetes i cisternes, instal·lació per a electrodomèstics bitèrmics, detectors de presència, ascensors de baix consum, etc
L'edifici va rebre el premi a la Promoció Immobiliària més Sostenible 2012, concedit per Endesa.