Jam Hostel Barcelona

Carrer Montmany 38-42, local
Gràcia
08012
Barcelonahttp://www.jamhostelbarcelona.com/


Latitude: 2.1597778782043
Longitude: 41.404758454027


Facebook
Twitter
Instagram

  • Allotjament i servei turístic sostenible
  • Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
  • Membre de Barcelona + Sostenible


El nostre projecte aposta per fórmules més socials i sostenible de turisme perseguint tres objectius clars: 1) contribuir a un turisme social i ambientalment responsable que s’oposa a la massificació actual (petit format, oferta d'activitats alternatives, facilitats d'allotjament per a veïns, interacció visitant-local), 2) oferir el nostre allotjament i ús d’espais a organitzacions internacionals o locals (socials, ambientals o culturals) que venen a desenvolupar les seves activitats a la ciutat, ja sigui workshops, estades d’intercanvi, congressos, festivals, etc., 3) treballar per a que l‘alberg en sí mateix sigui socialment i ambientalment responsable, gràcies a l'implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental (reducció, reutilització i reciclatge, eficiència i estalvi d’energia i aigua, neteja amb mínim impacte ambiental, comunicació i educació ambiental entre l’equip, ús d’energies renovables, aïllament tèrmic i acústic, etc), així com a la cooperació (ja sigui a nivell de serveis com de proveïdors) amb entitats i empreses locals i/o de l’economia social i solidària.

 

Jam Hostel Barcelona

Carrer Montmany 38-42, local
Gràcia / Vila de Gràcia
08012 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.jamhostelbarcelona.com/ Facebook Twitter Instagram
El nostre projecte aposta per fórmules més socials i sostenible de turisme perseguint tres objectius clars: 1) contribuir a un turisme social i ambientalment responsable que s’oposa a la massificació actual (petit format, oferta d'activitats alternatives, facilitats d'allotjament per a veïns, interacció visitant-local), 2) oferir el nostre allotjament i ús d’espais a organitzacions internacionals o locals (socials, ambientals o culturals) que venen a desenvolupar les seves activitats a la ciutat, ja sigui workshops, estades d’intercanvi, congressos, festivals, etc., 3) treballar per a que l‘alberg en sí mateix sigui socialment i ambientalment responsable, gràcies a l'implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental (reducció, reutilització i reciclatge, eficiència i estalvi d’energia i aigua, neteja amb mínim impacte ambiental, comunicació i educació ambiental entre l’equip, ús d’energies renovables, aïllament tèrmic i acústic, etc), així com a la cooperació (ja sigui a nivell de serveis com de proveïdors) amb entitats i empreses locals i/o de l’economia social i solidària.