Jardins d'Interior d'Illa Càndida Pérez

Carrer Comte Borrell, 44
Eixample
08015
BarcelonaLatitude: 2.1627633000001
Longitude: 41.3773983  • Interior d'illa o plaça enjardinada


El pla Cerdà original per l’Eixample, molt influenciat per les tesis higienistes, contemplava una reducció de la densitat de població a la ciutat, així com un equilibri entre espais privats i públics que s’havia de materialitzar en la construcció d’illes de cases en les quals només s’edificaria en dos costats, amb la qual cosa l’espai interior quedaria lliure per a projectar un petit jardí on els veïns poguessin socialitzar.
Finalment, però, el ràpid creixement de població i els interessos immobiliaris van desvirtuar el pla original i la majoria d’illes van ser edificades en la seva totalitat. No obstant això, des de l’any 1987 l’Ajuntament de Barcelona duu a terme un projecte per a la recuperació com a ús públic dels interiors d’illa amb l’objectiu de proporcionar els ciutadans zones verds i de lleure que es contemplaven a la singular trama urbana ideada per Cerdà.
Avui dia, trobareu jardins o espais públics a l’interior d’illes per tot l’Eixample barceloní, on podreu veure la part posterior de cases, sovint composta de galeries, així com gaudir d’un espai de tranquil·litat enmig de la ciutat.

Un dels 48 espais recuperats (100.000 m2 des del 1987), permet imaginar la configuració original de l’Eixample. Tamarius i roures; equipament cultural, de lleure, esport i repòs molt complert.

Jardins d'Interior d'Illa Càndida Pérez

Carrer Comte Borrell, 44
Eixample / Sant Antoni
08015 - Barcelona
Com s'hi va?

El pla Cerdà original per l’Eixample, molt influenciat per les tesis higienistes, contemplava una reducció de la densitat de població a la ciutat, així com un equilibri entre espais privats i públics que s’havia de materialitzar en la construcció d’illes de cases en les quals només s’edificaria en dos costats, amb la qual cosa l’espai interior quedaria lliure per a projectar un petit jardí on els veïns poguessin socialitzar.
Finalment, però, el ràpid creixement de població i els interessos immobiliaris van desvirtuar el pla original i la majoria d’illes van ser edificades en la seva totalitat. No obstant això, des de l’any 1987 l’Ajuntament de Barcelona duu a terme un projecte per a la recuperació com a ús públic dels interiors d’illa amb l’objectiu de proporcionar els ciutadans zones verds i de lleure que es contemplaven a la singular trama urbana ideada per Cerdà.
Avui dia, trobareu jardins o espais públics a l’interior d’illes per tot l’Eixample barceloní, on podreu veure la part posterior de cases, sovint composta de galeries, així com gaudir d’un espai de tranquil·litat enmig de la ciutat.

Un dels 48 espais recuperats (100.000 m2 des del 1987), permet imaginar la configuració original de l’Eixample. Tamarius i roures; equipament cultural, de lleure, esport i repòs molt complert.

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1