Ciutat Vella
08003
Barcelona

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/deixalles-marines/projectes/projecte-marviva/


Latitude: 2.1872321747437
Longitude: 41.378031527686  • Instal·lació de tractament de residus


L’Agència de Residus de Catalunya, la Confraria de Pescadors de Barcelona i el Port de Barcelona impulsen el projecte Marviva, una iniciativa per caracteritzar les escombraries marines que els pescadors recullen en les seves xarxes durant una jornada de feina. Des de 2015 les embarcacions d’arrossegament de la Confraria de Pescadors que han volgut adherir-se dipositen les escombraries marines cadascuna en un contenidor, el contingut del qual es pesa, es quantifica, fotografia i classifica. En aquesta tasca també hi participen les embarcacions d´encerclament, si bé no de la mateixa manera per raons de logística. Posteriorment, els residus ja caracteritzats es gestionaran separadament, prioritzant-ne la valorització.
L’objectiu del projecte és conèixer el tipus, les característiques i també l’origen d’aquesta contaminació, i sensibilitzar el públic en general, i els pescadors en particular, sobre aquesta problemàtica. El projecte es vol fer extensiu a la resta de ports pesquers de Catalunya amb l’objectiu d’establir rutines de col·laboració entre els pescadors professionals i el personal portuari de municipis costaners que s’encarreguen de la gestió dels residus. Les escombraries marines són una gran amenaça per a la vida marina, la pesca comercial, el turisme i el transport marítim ja que poden tenir conseqüències com la degradació de la qualitat de les aigües, que n’afecta la fauna i la flora; la disminució de les captures de pesca; la introducció dels contaminants en tota la cadena tròfica; l’impacte en la imatge de les zones #Marvivabcn

Mar Viva


Ciutat Vella / La Barceloneta
08003 - Barcelona
 http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/deixalles-marines/projectes/projecte-marviva/
L’Agència de Residus de Catalunya, la Confraria de Pescadors de Barcelona i el Port de Barcelona impulsen el projecte Marviva, una iniciativa per caracteritzar les escombraries marines que els pescadors recullen en les seves xarxes durant una jornada de feina. Des de 2015 les embarcacions d’arrossegament de la Confraria de Pescadors que han volgut adherir-se dipositen les escombraries marines cadascuna en un contenidor, el contingut del qual es pesa, es quantifica, fotografia i classifica. En aquesta tasca també hi participen les embarcacions d´encerclament, si bé no de la mateixa manera per raons de logística. Posteriorment, els residus ja caracteritzats es gestionaran separadament, prioritzant-ne la valorització.
L’objectiu del projecte és conèixer el tipus, les característiques i també l’origen d’aquesta contaminació, i sensibilitzar el públic en general, i els pescadors en particular, sobre aquesta problemàtica. El projecte es vol fer extensiu a la resta de ports pesquers de Catalunya amb l’objectiu d’establir rutines de col·laboració entre els pescadors professionals i el personal portuari de municipis costaners que s’encarreguen de la gestió dels residus. Les escombraries marines són una gran amenaça per a la vida marina, la pesca comercial, el turisme i el transport marítim ja que poden tenir conseqüències com la degradació de la qualitat de les aigües, que n’afecta la fauna i la flora; la disminució de les captures de pesca; la introducció dels contaminants en tota la cadena tròfica; l’impacte en la imatge de les zones #Marvivabcn

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1