Moda Amiga- Fundació Engrunes

Gran Via de les Corts Catalanes, 851
Sant Martí
08018
Barcelonahttp://engrunes.org/ca/c/benvingut-3


Latitude: 2.1903540000001
Longitude: 41.4063265


Facebook
Twitter
Google+

  • Botigues de segona mà


Botiga de roba de segona mà provinent de donacions particulars i restes d'estoc. També recullen donacions de roba a la mateixa botiga. Pertany a una entitat d'economia social dedicada a la inserció sòcio-laboral.

La Fundació Engrunes és una entitat privada sense ànim de lucre, essent l'objecte social 
proporcionar a les persones en risc d'exclusió social o excloses, suport personal, un treball retribuït que els permeti reincorporar-se novament a una vida social i laboral activa i utilitzant com a eines el seu propi treball i l'esforç personal. La nostra activitat està centrada en els mercats de la construcció i de la gestió medi ambiental, treballant principalment a la província de Barcelona i més centralitzada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
El Patronat és l'òrgan màxim de govern de la Fundació i és a qui correspon complir els objectius fundacionals, com també administrar amb diligència els béns i drets que integren el seu patrimoni. El Patronat està dirigit pel President i format per 11 persones, amb plena capacitat d'obrar, cohesionades i equilibrades, ja que es formen a parts iguals educadors de l'àmbit social, directors, tècnics i voluntaris, tots ells compromesos en la gestió diària i representativa dels centres de treball, cosa que assegura l'equilibri entre la rendibilitat social i la rendibilitat econòmica.

Engrunes és una entitat productora de bens i serveis. Tots els treballadors tenen contracte de treball i els beneficis que es generen a les diferents activitats es reinverteixen al 100% per millorar la tasca social amb la que estem compromesos. Apostem per un model socioeconòmic inclusiu, que valori l'empresa d'inserció com una eina de política pública. També defensem el desplegament de la Llei d'Empreses d'Inserció dins d'un marc laboral específic, i la compensació del cost afegit que s'assumeix per treballar amb col·lectius amb dificultats laborals i socials.

Moda Amiga- Fundació Engrunes

Gran Via de les Corts Catalanes, 851
Sant Martí / El Clot
08018 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://engrunes.org/ca/c/benvingut-3 Facebook Twitter Google+
Botiga de roba de segona mà provinent de donacions particulars i restes d'estoc. També recullen donacions de roba a la mateixa botiga. Pertany a una entitat d'economia social dedicada a la inserció sòcio-laboral.

La Fundació Engrunes és una entitat privada sense ànim de lucre, essent l'objecte social 
proporcionar a les persones en risc d'exclusió social o excloses, suport personal, un treball retribuït que els permeti reincorporar-se novament a una vida social i laboral activa i utilitzant com a eines el seu propi treball i l'esforç personal. La nostra activitat està centrada en els mercats de la construcció i de la gestió medi ambiental, treballant principalment a la província de Barcelona i més centralitzada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
El Patronat és l'òrgan màxim de govern de la Fundació i és a qui correspon complir els objectius fundacionals, com també administrar amb diligència els béns i drets que integren el seu patrimoni. El Patronat està dirigit pel President i format per 11 persones, amb plena capacitat d'obrar, cohesionades i equilibrades, ja que es formen a parts iguals educadors de l'àmbit social, directors, tècnics i voluntaris, tots ells compromesos en la gestió diària i representativa dels centres de treball, cosa que assegura l'equilibri entre la rendibilitat social i la rendibilitat econòmica.

Engrunes és una entitat productora de bens i serveis. Tots els treballadors tenen contracte de treball i els beneficis que es generen a les diferents activitats es reinverteixen al 100% per millorar la tasca social amb la que estem compromesos. Apostem per un model socioeconòmic inclusiu, que valori l'empresa d'inserció com una eina de política pública. També defensem el desplegament de la Llei d'Empreses d'Inserció dins d'un marc laboral específic, i la compensació del cost afegit que s'assumeix per treballar amb col·lectius amb dificultats laborals i socials.