Montjuïc: l’origen de la ciutat a través de la pedra d’un mar tropical.

Parc de Montjuïc
Sants - Montjuïc
08038
Barcelona

https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-montjuic_99400354561.html


Latitude: 2.1485769733581
Longitude: 41.355917572724  • Espai d'interès geològic


Les diferents pedreres de la muntanya ens mostren la importància dels material geològics per la creació d’infraestructures i construccions diverses des de temps dels romans fins el final de les explotacions l’any 1957.

En aquest sentit, l’entorn dels fonaments del antic Castell del Port, sobre el Fossar de la Pedrera i davant del front marí sud del cementiri, ens permet establir diferents connexions entre la història geològica de la muntanya de fa milions d’anys fins la construcció de la ciutat al llarg dels segles.

Encara avui podem trobar en les restes de conglomerats de fa 15 Milions d’anys –Miocè- al costat de les restes del antic Castell del Port, a peu del camí, trobem una bona mostra de fòssils  marins diversos (petxines, ostres, cargols o crancs) si mirem amb atenció. El seu origen l’hem de buscar quan aquesta zona era la “platja” on desembocaven els materials  provinents de l’erosió del mar a Collserola.

Preguntes i exercicis que podeu fer al lloc:

Quins fòssils marins sou capaços de trobar a les pedres que hi ha en aquest indret?

Quines pedreres coneixeu de la Muntanya de Montjuïc?

A quins edificis heu vist que els materials usats per la construcció siguin els mateixos que a la muntanya de Montjuïc?

Montjuïc: l’origen de la ciutat a través de la pedra d’un mar tropical.

Parc de Montjuïc
Sants - Montjuïc / Parc de Montjuïc
08038 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-montjuic_99400354561.html

Les diferents pedreres de la muntanya ens mostren la importància dels material geològics per la creació d’infraestructures i construccions diverses des de temps dels romans fins el final de les explotacions l’any 1957.

En aquest sentit, l’entorn dels fonaments del antic Castell del Port, sobre el Fossar de la Pedrera i davant del front marí sud del cementiri, ens permet establir diferents connexions entre la història geològica de la muntanya de fa milions d’anys fins la construcció de la ciutat al llarg dels segles.

Encara avui podem trobar en les restes de conglomerats de fa 15 Milions d’anys –Miocè- al costat de les restes del antic Castell del Port, a peu del camí, trobem una bona mostra de fòssils  marins diversos (petxines, ostres, cargols o crancs) si mirem amb atenció. El seu origen l’hem de buscar quan aquesta zona era la “platja” on desembocaven els materials  provinents de l’erosió del mar a Collserola.

Preguntes i exercicis que podeu fer al lloc:

Quins fòssils marins sou capaços de trobar a les pedres que hi ha en aquest indret?

Quines pedreres coneixeu de la Muntanya de Montjuïc?

A quins edificis heu vist que els materials usats per la construcció siguin els mateixos que a la muntanya de Montjuïc?

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1