Observatori del Deute en la Globalització - ODG

Carrer Girona, 25 ppla 1ª
Eixample
08010
Barcelonahttp://www.odg.cat


Latitude: 2.1747488
Longitude: 41.3916922


Facebook
Twitter

  • Membre de Barcelona + Sostenible
  • Institució o centre de recerca
  • Organitzacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat


Som un observatori d'investigació que elaborem anàlisis crítica de processos complexos i/o estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del sistema polític i econòmic, produint eines que faciliten l'interpretació del context actual.

Produïm anàlisis crítica per a la mobilització i transformació social front a les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i de gènere, amb la voluntat d’incidència política i denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquem com a responsables.

L'ODG es també una plataforma oberta a la participació, el debat i a l'acció, que promou la creació de xarxes i espais de construcció d’alternatives.

Observatori del Deute en la Globalització - ODG

Carrer Girona, 25 ppla 1ª
Eixample / Dreta de l'Eixample
08010 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.odg.cat Facebook Twitter
Som un observatori d'investigació que elaborem anàlisis crítica de processos complexos i/o estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del sistema polític i econòmic, produint eines que faciliten l'interpretació del context actual.

Produïm anàlisis crítica per a la mobilització i transformació social front a les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i de gènere, amb la voluntat d’incidència política i denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquem com a responsables.

L'ODG es també una plataforma oberta a la participació, el debat i a l'acció, que promou la creació de xarxes i espais de construcció d’alternatives.