Parc del Pla de Fornells

Carrer dels Nou Barris, 21
Nou Barris
08042
Barcelona

http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-del-pla-de-fornells_98294121049.html


Latitude: 2.1779916
Longitude: 41.448084  • Parc o jardí públic
  • Parc o jardí forestal o assilvestrat
  • Ambient aquàtic continental


Tot enfilant-se per la falda de la serra de Collserola, el Parc del Pla de Fornells combina el seu caràcter eminentment forestal amb un traçat de disseny molt actual. Al seu voltant hi ha diferents equipaments, entre els quals destaca l'escola de circ Rogelio Rivel.

Aquest espai verd té el seu inici en una placeta pavimentada. Al centre hi ha un petit estany amb plantes aquàtiques, i al voltant, parterres amb arbres, arbustos i grups de flors. Una escala dóna accés als diferents nivells, que van guanyant alçada mitjançant grans replans comunicats per rampes. Són zones d'estada, que miren cap a la ciutat i que en les cotes més altes n'ofereixen bones vistes.

A dalt de tot hi ha un gran talús amb vegetació forestal, que ocupa més de la meitat de la superfície del parc. El pendent es va aprofitar per construir-hi un amfiteatre, on sovint se celebren actes.

Vegetació

La vegetació mediterrània omple el gran talús superior del parc. De fet, és una extensió de la serra de Collserola, i hi dominen les alzines (Quercus ilex), els pins blancs (Pinus halepensis) i els pins pinyers (Pinus pinea). Els replans estan ombrejats per plàtans (Platanus x hispanica), pins pinyers i pebrers bords (Schinus molle). Al parc també hi ha tipuanes (Tipuana tipu) i a la placeta de l'accés principal, eucaliptus (Eucalyptus globulus), xiprers (Cupressus sempervirens), acàcies (Robinia pseudoacacia) i sòfores (Sofora japonica).

Història

El Parc del Pla de Fornells va permetre relligar i ordenar un gran espai existent entre els darrers contraforts urbans dels barris de Roquetes i la Trinitat Nova amb el vessant inferior de la serra de Collserola.
Més informació a L'Atlas de la Biodiversitat

Parc del Pla de Fornells

Carrer dels Nou Barris, 21
Nou Barris / Les Roquetes
08042 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-del-pla-de-fornells_98294121049.html
Tot enfilant-se per la falda de la serra de Collserola, el Parc del Pla de Fornells combina el seu caràcter eminentment forestal amb un traçat de disseny molt actual. Al seu voltant hi ha diferents equipaments, entre els quals destaca l'escola de circ Rogelio Rivel.

Aquest espai verd té el seu inici en una placeta pavimentada. Al centre hi ha un petit estany amb plantes aquàtiques, i al voltant, parterres amb arbres, arbustos i grups de flors. Una escala dóna accés als diferents nivells, que van guanyant alçada mitjançant grans replans comunicats per rampes. Són zones d'estada, que miren cap a la ciutat i que en les cotes més altes n'ofereixen bones vistes.

A dalt de tot hi ha un gran talús amb vegetació forestal, que ocupa més de la meitat de la superfície del parc. El pendent es va aprofitar per construir-hi un amfiteatre, on sovint se celebren actes.

Vegetació

La vegetació mediterrània omple el gran talús superior del parc. De fet, és una extensió de la serra de Collserola, i hi dominen les alzines (Quercus ilex), els pins blancs (Pinus halepensis) i els pins pinyers (Pinus pinea). Els replans estan ombrejats per plàtans (Platanus x hispanica), pins pinyers i pebrers bords (Schinus molle). Al parc també hi ha tipuanes (Tipuana tipu) i a la placeta de l'accés principal, eucaliptus (Eucalyptus globulus), xiprers (Cupressus sempervirens), acàcies (Robinia pseudoacacia) i sòfores (Sofora japonica).

Història

El Parc del Pla de Fornells va permetre relligar i ordenar un gran espai existent entre els darrers contraforts urbans dels barris de Roquetes i la Trinitat Nova amb el vessant inferior de la serra de Collserola.
Més informació a L'Atlas de la Biodiversitat