Parc dels Esculls

Plaçca Fòrum, 1
Sant Martí
08019
Barcelona

https://www.fundaciobarcelonazoo.cat/nc/ca/projectes/projectes-especifics/seguiment-cientific-tecnic-i-abalisat-del-parc-dels-esculls-del-litoral-de-llevant-de-barcelona/


Latitude: 2.2277557834777
Longitude: 41.408162342906  • Hàbitat litoral


La creació d'un parc d'esculls artificials davant del litoral barceloní es va fer en el marc del Fòrum Universal de les Cultures 2004. Tot i amb això, és de les que van passat amb una major discreció en ser submergit malgrat millorar la diversitat biològica del front costaner de la ciutat. L’objectiu era accelerar la recuperació d'aquest entorn tant degradat.
Afecta 10,70 quilòmetres quadrats de fons marí, amb la immersió d'unes 360 estructures de formigó, per afavorir la flora i la fauna marina de la zona. Les cinc zones d'escull establertes estan disposades regularment entre el carrer Bilbao i el Moll de Sant Sebastià, a la Barceloneta. El disseny dels esculls respon a afavorir la diversitat biològica i impedir la tècnica de ròssec. Per tant, hi ha esculls d'atracció, que permeten la colonització de la seva superfície i el refugi i pas d'un gran nombre d'espècies de peixos, d'altres de perimetrals, que eviten la pesca de ròssec i encerclament. Els esculls s'han fet de manera que es permeti el flux de corrents d'aigua, portadora d'aliment, i amb una textura rugosa, amb l'objectiu de facilitar la colonització. Les espècies que es volien potenciar principalment són la sèpia, el calamar i espècies de peixos característiques del litoral de Barcelona, com ara el llenguado o el llobarro.

Seguiment científic-tècnic i abalisat del Parc dels Esculls del litoral de Llevant de Barcelona.
Fundació Zoo

El Parc dels Esculls del litoral de Llevant de Barcelona es va construir l’any 2003 i se situa en la zona compresa entre la nova bocana del port de Barcelona i els espigons submergits del col·lector de Bac de Roda. Les línies batimètriques que defineixen els límits del Parc Esculls estan compreses entre la cota -10 i la cota -25 metres. Es composa de cinc àrees d’esculls i d’una línia d’estructures d’interconnexió entre algunes de les àrees i els espigons submergits costaners. El total d’estructures de diferents tipologies instal·lades va ser de 371.
 
La instal·lació prèvia fa uns anys d’una sèrie d’esculls artificials en front del litoral de Barcelona permet avui en dia un nou projecte educatiu i de recerca sobre la biodiversitat marina mediterrània. Els esculls estan situats sobre un fons sedimentari en el que mai hi ha hagut fons de roca, fet que no permet que siguin considerats de forma principal per a la recuperació dels fons marins, però si per a incrementar la complexitat del ecosistema i protegir la zona d’activitats extractives i antropogèniques.
El projecte neix del fet comprovat que tot nou substrat en el fons del mar es colonitza ràpidament per organismes que inicialment son oportunistes però que poc a poc un procés de successió ecològica donarà lloc a comunitats cada vegada més diverses. La colonització dels esculls inicials ha seguit un procés poc conegut ja que no es conserven suficients imatges, ni mostres dels estadis de colonització periòdics com per donar lloc a un estudi en profunditat.
 
El seguiment científic-tècnic té com a objectiu obtenir dades característiques de l’estat de les estructures enfonsades, de la seva colonització per éssers vius, de la seva eventual incidència en les platges i costes pròximes i de l’evolució de les comunitats pesqueres i marines.
Per portar-lo a terme es desenvolupa l’estudi dels següents apartats: 
 
Àrea pesquera
Àrea ecològica
Àrea estructural i de seguiment tècnic
Àrea de qualitat ambiental
 
El seguiment d’aquest projecte es fa amb la col·laboració i assessorament de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).
 
Programa estructural.
 
A partir del mes de març de 2012 el projecte continua amb el seguiment científic-tècnic, mentre que la part vinculada al manteniment i senyalització de la zona mitjançant abalisat ha estat assumida per l’ens gestor de les platges de Barcelona.

Parc dels Esculls

Plaçca Fòrum, 1
Sant Martí / El Besòs i el Maresme
08019 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://www.fundaciobarcelonazoo.cat/nc/ca/projectes/projectes-especifics/seguiment-cientific-tecnic-i-abalisat-del-parc-dels-esculls-del-litoral-de-llevant-de-barcelona/
La creació d'un parc d'esculls artificials davant del litoral barceloní es va fer en el marc del Fòrum Universal de les Cultures 2004. Tot i amb això, és de les que van passat amb una major discreció en ser submergit malgrat millorar la diversitat biològica del front costaner de la ciutat. L’objectiu era accelerar la recuperació d'aquest entorn tant degradat.
Afecta 10,70 quilòmetres quadrats de fons marí, amb la immersió d'unes 360 estructures de formigó, per afavorir la flora i la fauna marina de la zona. Les cinc zones d'escull establertes estan disposades regularment entre el carrer Bilbao i el Moll de Sant Sebastià, a la Barceloneta. El disseny dels esculls respon a afavorir la diversitat biològica i impedir la tècnica de ròssec. Per tant, hi ha esculls d'atracció, que permeten la colonització de la seva superfície i el refugi i pas d'un gran nombre d'espècies de peixos, d'altres de perimetrals, que eviten la pesca de ròssec i encerclament. Els esculls s'han fet de manera que es permeti el flux de corrents d'aigua, portadora d'aliment, i amb una textura rugosa, amb l'objectiu de facilitar la colonització. Les espècies que es volien potenciar principalment són la sèpia, el calamar i espècies de peixos característiques del litoral de Barcelona, com ara el llenguado o el llobarro.

Seguiment científic-tècnic i abalisat del Parc dels Esculls del litoral de Llevant de Barcelona.
Fundació Zoo

El Parc dels Esculls del litoral de Llevant de Barcelona es va construir l’any 2003 i se situa en la zona compresa entre la nova bocana del port de Barcelona i els espigons submergits del col·lector de Bac de Roda. Les línies batimètriques que defineixen els límits del Parc Esculls estan compreses entre la cota -10 i la cota -25 metres. Es composa de cinc àrees d’esculls i d’una línia d’estructures d’interconnexió entre algunes de les àrees i els espigons submergits costaners. El total d’estructures de diferents tipologies instal·lades va ser de 371.
 
La instal·lació prèvia fa uns anys d’una sèrie d’esculls artificials en front del litoral de Barcelona permet avui en dia un nou projecte educatiu i de recerca sobre la biodiversitat marina mediterrània. Els esculls estan situats sobre un fons sedimentari en el que mai hi ha hagut fons de roca, fet que no permet que siguin considerats de forma principal per a la recuperació dels fons marins, però si per a incrementar la complexitat del ecosistema i protegir la zona d’activitats extractives i antropogèniques.
El projecte neix del fet comprovat que tot nou substrat en el fons del mar es colonitza ràpidament per organismes que inicialment son oportunistes però que poc a poc un procés de successió ecològica donarà lloc a comunitats cada vegada més diverses. La colonització dels esculls inicials ha seguit un procés poc conegut ja que no es conserven suficients imatges, ni mostres dels estadis de colonització periòdics com per donar lloc a un estudi en profunditat.
 
El seguiment científic-tècnic té com a objectiu obtenir dades característiques de l’estat de les estructures enfonsades, de la seva colonització per éssers vius, de la seva eventual incidència en les platges i costes pròximes i de l’evolució de les comunitats pesqueres i marines.
Per portar-lo a terme es desenvolupa l’estudi dels següents apartats: 
 
Àrea pesquera
Àrea ecològica
Àrea estructural i de seguiment tècnic
Àrea de qualitat ambiental
 
El seguiment d’aquest projecte es fa amb la col·laboració i assessorament de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).
 
Programa estructural.
 
A partir del mes de març de 2012 el projecte continua amb el seguiment científic-tècnic, mentre que la part vinculada al manteniment i senyalització de la zona mitjançant abalisat ha estat assumida per l’ens gestor de les platges de Barcelona.