Parc Torrent Maduixer

Carrer Josep Garí, 7
Sarrià - Sant Gervasi
08035
Barcelona

http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-torrent-maduixer_99400328900.html


Latitude: 2.1353154999999
Longitude: 41.4156699  • Parc o jardí públic
  • Instal·lació d'aprofitament de la inèrcia tèrmica del sòl (Geotèrmia)El jardí se situa en un terreny amb fort desnivell de 9 metres, entre els carrers Josep Garí, carrer de Collserola, carrer de Carles de Pirozzini i carrer de Comte de Sert, al Districte de Sarrià-Gervasi, en un entorn proper al Parc de Collserola.
És un jardí urbà de 4.128,04 m² projectat sobre la coberta del nou parc dels serveis municipals de neteja “Torrent Maduixer”, edifici soterrat que centralitza els serveis de neteja viària del barri de Sant Gervasi – La Bonanova. La singularitat d’aquest centre de neteja rau en el fet que es tracta d’un edifici soterrat de 2.406,56 m² i energèticament eficient, ja que disposa d’una bomba geotèrmica, un giny que permet un alt rendiment energètic amb un baix consum elèctric.

Biodiversitat
Els marges disposen d'arbres i arbustos destacant el verd i la zona central presenta arbres amb flor, que esdevenen grans atractors de papallones i d’altres espècies.  El jardí compta amb 79 espècies: 13 tipuanes (Tipuana tipu), 2 paulònies (Paulownia tomentosa), 10 xicrandes (Jacaranda mimosifolia), 5 Mèlies (Melia azedarach), freixes (Fraxinus ornus), 7 garrofers (Ceratonia síliqua), 5 alzines (Quercus ilex), 3 alzines sureres (Quercus súber), pins blancs (Pinus halepensis) , 9 pins pinyoners (Pinus pinea), 11 lledoners (Celtis australis) i 5 cirerers d'arboç (Arbutus unedo). Als parterres laterals trobem  arbustos com Tulbalgia violacea, Plhomis lanata, Hebe sp. de flors violetes, Cistus pulverulentus, Dicliptera suberecta, Hemerocallis de flors taronja, Verbena bonariensis, Pennisetum alupecuroides i Leonotis leonorus. A la zona central destaquen el llentiscle (Pistacia lentiscus), violeta (Vitex agnus castus), Buddleia davidii, Palyurus spina christi, ginestera (Spartium junceum) i llorer (Laurus nobilis). També hi ha enfiladisses o entapissants com la Thunbergia grandiflora, Thunbergia gregorii i Parthenocissus tricuspidata i en els laterals l'heura (Hedera hélix).

Paisatgisme i disseny
Els diferents salts de nivell entre terrasses les cinc terrasses que formen aquest jardí urbà se salven amb talussos enjardinats. El jardí disposa d'un segon itinerari lateral ràpid a través d'escales que permet travessar el parc de nord a sud. Tots els murs existents al parc s'integren amb gabions. Els paviments dels parcs són de formigó prefabricat, sauló, sorra granada i formigó desactivat. La segona terrassa d'aquests jardins disposa de sis claraboies que garanteixen l'aportació de llum natural a l'interior de l'equipament de neteja ubicat al subsòl. A la part superior del parc hi ha un hort urbà.
Per més informació podeu visitar L' Atlas de la Biodiversitat

Parc Torrent Maduixer

Carrer Josep Garí, 7
Sarrià - Sant Gervasi / Sant Gervasi - la Bonanova
08035 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-torrent-maduixer_99400328900.html

El jardí se situa en un terreny amb fort desnivell de 9 metres, entre els carrers Josep Garí, carrer de Collserola, carrer de Carles de Pirozzini i carrer de Comte de Sert, al Districte de Sarrià-Gervasi, en un entorn proper al Parc de Collserola.
És un jardí urbà de 4.128,04 m² projectat sobre la coberta del nou parc dels serveis municipals de neteja “Torrent Maduixer”, edifici soterrat que centralitza els serveis de neteja viària del barri de Sant Gervasi – La Bonanova. La singularitat d’aquest centre de neteja rau en el fet que es tracta d’un edifici soterrat de 2.406,56 m² i energèticament eficient, ja que disposa d’una bomba geotèrmica, un giny que permet un alt rendiment energètic amb un baix consum elèctric.

Biodiversitat
Els marges disposen d'arbres i arbustos destacant el verd i la zona central presenta arbres amb flor, que esdevenen grans atractors de papallones i d’altres espècies.  El jardí compta amb 79 espècies: 13 tipuanes (Tipuana tipu), 2 paulònies (Paulownia tomentosa), 10 xicrandes (Jacaranda mimosifolia), 5 Mèlies (Melia azedarach), freixes (Fraxinus ornus), 7 garrofers (Ceratonia síliqua), 5 alzines (Quercus ilex), 3 alzines sureres (Quercus súber), pins blancs (Pinus halepensis) , 9 pins pinyoners (Pinus pinea), 11 lledoners (Celtis australis) i 5 cirerers d'arboç (Arbutus unedo). Als parterres laterals trobem  arbustos com Tulbalgia violacea, Plhomis lanata, Hebe sp. de flors violetes, Cistus pulverulentus, Dicliptera suberecta, Hemerocallis de flors taronja, Verbena bonariensis, Pennisetum alupecuroides i Leonotis leonorus. A la zona central destaquen el llentiscle (Pistacia lentiscus), violeta (Vitex agnus castus), Buddleia davidii, Palyurus spina christi, ginestera (Spartium junceum) i llorer (Laurus nobilis). També hi ha enfiladisses o entapissants com la Thunbergia grandiflora, Thunbergia gregorii i Parthenocissus tricuspidata i en els laterals l'heura (Hedera hélix).

Paisatgisme i disseny
Els diferents salts de nivell entre terrasses les cinc terrasses que formen aquest jardí urbà se salven amb talussos enjardinats. El jardí disposa d'un segon itinerari lateral ràpid a través d'escales que permet travessar el parc de nord a sud. Tots els murs existents al parc s'integren amb gabions. Els paviments dels parcs són de formigó prefabricat, sauló, sorra granada i formigó desactivat. La segona terrassa d'aquests jardins disposa de sis claraboies que garanteixen l'aportació de llum natural a l'interior de l'equipament de neteja ubicat al subsòl. A la part superior del parc hi ha un hort urbà.
Per més informació podeu visitar L' Atlas de la Biodiversitat